Novinky

Stretnutie prezidenta ZPS s veľvyslankyňou Indonézskej republiky

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec sa dnes v sídle ZPS stretol s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Prítomný bol aj prvý tajomník Dhanny Perkasa.

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec sa dnes v sídle ZPS stretol s mimoriadnou a splnomocnenou  veľvyslankyňou Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Prítomný bol aj  prvý tajomník Dhanny Perkasa. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie súčasného ekonomického, sociálneho a politického vývoja v oboch krajinách, s dôrazom na posúdenie možnosti rozvoja vzájomných ekonomických vzťahov.

Prezidenta ZPS predstavil aktivity ZPS doma i v zahraničí. Konštatoval, že ZPS sa prioritne venuje podpore medzinárodných vzťahov na multiraterálnej úrovni, zastupovaním slovenských podnikateľov prostredníctvom aktívneho členstva v BusinessEurope v Bruseli, v BIAC-u v Paríži pri OECD a v Medzinárodnej organizácii zamestnávateľov (IOE) v Ženeve pri Medzinárodnej organizácii práce.

Predmetom diskusie počas stretnutia boli možnosti posilnenia bilaterálnej ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Indonéziou prostredníctvom podpory internacionalizácie slovenských MSP a pomocou odstránenia netarifných prekážok, ktoré znižujú potenciál pre obchod a investície medzi oboma krajinami.
 


Dhanny Perkasa, prvý tajomník (vľavo), Adiyatwidi Adiwoso Asmady, veľvyslankyňa Indonézskej republiky (v strede) a Ján Oravec, prezident ZPS (vpravo)
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach