Novinky

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017!

Z 39 nominovaných opatrení v roku 2017 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú zamestnancom darovať využiteľný odpad.

Z 39 nominovaných opatrení v roku 2017 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú zamestnancom darovať využiteľný odpad.
 
Ktoré byrokratické absurdity bodovali? 
Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 39 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. „Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatuje predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Ján Solík. „V najnovšej várke byrokratických nezmyslov, ktorú predstavuje desiatka nominácií za rok 2017, sa nachádza celé spektrum chronických problémov verejného sektora, ktoré sa každoročne opakujú vždy v novej podobe: zbytočné chodenie podnikateľov na úrady, zbytočné obmedzenia a povinnosti, nefungujúce služby,“ dopĺňa prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec.
 
O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 04.12.2017 do 27.12.2017 a zapojilo sa doň celkovo 1 139 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2017 je na základe on-line  hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú darovať zamestnancovi využiteľný odpad, akým je napríklad drevená paleta či sud. Navyše je potrebné pri tejto žiadosti zaplatiť kolok vo výške 11 EUR. Táto povinnosť získala 25 % hlasov a stala sa jednoznačným víťazom. „Už vlani boli medzi nomináciami viaceré absurdné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Žiaľ, druhé miesto vo vlaňajšom ročníku ankety Byrokratický nezmysel roka a niekoľko noviel v uplynulých mesiacoch nestačilo na to, aby úradnícke nezmysly z tejto legislatívy vymizli a odpadová legislatíva boduje opäť,“ dodáva Solík.
 
 Na druhom mieste s 18 % skončila povinnosť firiem ohlasovať svoje podnikateľské priestory Úradu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa týka akýchkoľvek podnikateľských priestorov a viaže sa na firmu, nie na samotný priestor. Ak by mal podnikateľ viacero firiem, ktoré využívajú jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh a zaplatiť samostatný poplatok 50 EUR. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak by sa presťahoval do inej kancelárie v tej istej budove.
 
Tretiu priečku v rebríčku tohtoročných byrokratických absurdít obsadilo s viac ako 13 % nezmyselné obmedzenie činností, ktoré je možné vykonávať formou dohôd. Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov) na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou práce  autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné. Táto regulácia pochádza ešte z čias Československa, pričom v ČR bola dávno zrušená.
 
 Medzi povinnosťami, ktoré bodovali, bol aj ďalší problém, ktorý napriek novelizácii legislatívy nebol vyriešený. Ide o nadmerné zaťažovanie zamestnávateľov exekútormi, ktorí pod hrozbou pokút požadujú množstvo podkladov o ich zamestnancoch a v podstate presúvajú na iné subjekty svoju prácu, za ktorú inkasujú platby. V tohtoročnom rebríčku sa ocitli aj dve povinnosti súvisiace s elektronickými službami štátu. Jednou je nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky v prípade, ak podnikateľ mení občiansky preukaz (napríklad pri strate či krádeži), ďalšou komplikované elektronické formuláre pri zakladaní živností, v ktorých úrady vyžadujú uvádzať napríklad aj to, koľko má elektronický formulár listov. 

„Môj tohtoročný favorit v ankete Byrokratický nezmysel bola regulácia, podľa ktorej pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. Vybral som si ho preto, že reprezentuje veľmi veľkú skupinu zákonných ustanovení a regulácií, ktorých spoločnou črtou je, že zasahujú do oblasti, o ktorej má rozhodovať podnikateľ a konkurenčný boj o spotrebiteľa,“ dodáva Oravec.
 
Kedy príde zlepšenie? 
„Lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je beh na dlhé trate. Pre zlepšenie stavu však nestačí fungujúce Centrum lepšej regulácie a metodický rámec pre skúmanie dopadov legislatívy, ktorý je dnes už v teoretickej rovine celkom dobrý. Hlavnú úlohu v tomto procese hrajú podnikatelia a podnikateľské organizácie. Možnosť zúčastňovať sa konzultácií ešte pred samotnou prípravou regulácie, prezentovanie skutočných životných situácií, ponuka dát pre výpočet regulačného zaťaženia je to, čo môže pomôcť zníženiu počtu regulačných nezmyslov,“ dopĺňa Marián Letovanec zo Slovak Business Agency.
 
 O Byrokratickom nezmysle roka
 
Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.
 
Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Buisness Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a portál Podnikajte.sk
 
Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017 na stiahnutie tu
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach