Novinky

Hľadá sa Byrokratický nezmysel roka 2017

Byrokratický nezmysel je “anticena” pre legislatívne opatrenie, ktoré zbytočne komplikuje život podnikateľom na Slovensku. Odborným garantom súťaže je Združenie podnikateľov Slovenska.

Aj v tomto roku vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska ďalší ročník ankety Byrokratický nezmysel roka 2017, ktorej odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska.
Byrokratický nezmysel je “anticena” pre legislatívne opatrenie, ktoré zbytočne komplikuje život podnikateľom na Slovensku. Účelom ankety je identifikovať legislatívne opatrenia a administratívne povinnosti zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Čo môže byť byrokratickým nezmyslom?

Byrokratickým nezmyslom môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej alebo regionálnej úrovni (mestské resp. obecné nariadenie) alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá negatívne ovplyvňuje podnikateľov a podnikateľské prostredie. Ide predovšetkým o také legislatívne opatrenie:

  • ktorého plnenie odporuje plneniu inej povinnosti stanovenej v legislatíve,
  • ktoré zvýhodňuje iba určitú skupinu podnikateľov na úkor väčšiny, pre ktorú je opatrenie zaťažujúce,
  • ide o nelogickú, nezmyselnú alebo duplicitnú byrokratickú povinnosť,
  • ide o zbytočnú povinnosť, ktorej výsledok sa v praxi nevyužíva.

Partnerom projektu je Republiková únia zamestnávateľov a odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Návrhy do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka môžete uskutočniť vyplnením elektronického formulára do 26.11.2017 na internetovej stránke www.byrokratickynezmysel.sk.
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach