Novinky

Delegáti Snemu ZPS diskutovali aj o podobe Slovenska za niekoľko desaťročí

Rastúca byrokracia, zvyšovanie odvodového zaťaženia podnikateľov, nadmerná regulácia, legislatíva brzdiaca podnikateľské aktivity - to sú len z niektoré z mnohých prekážok, ktoré bránia zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku...

Rastúca byrokracia, zvyšovanie odvodového zaťaženia podnikateľov, nadmerná regulácia, legislatíva brzdiaca podnikateľské aktivity - to sú len z niektoré z mnohých prekážok, ktoré bránia zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Konštatovali to v piatok delegáti na výročnom sneme Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) v Bratislave. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia politických strán, profesijných organizácií a ďalší hostia. 

Ako uviedol prezident ZPS Ján Oravec, vláda dlhodobo podceňuje celkový dosah ňou prijímaných zákonov a opatrení na podnikanie. Výsledkom je masívny nárast regulácie, ktorá niekedy až znemožňuje podnikanie. Mnohé opatrenia priniesli náklady pre všetkých, ale nie deklarované efekty.

Podľa Oravca riešeniu situácie by pomohli povinné analýzy vplyvov ešte na samom začiatku legislatívneho procesu a zlepšenie možností pripomienkovania poslaneckých návrhov verejnosťou. Podnikatelia by podľa neho privítali vytvorenie nezávislého dohľadu nad kvalitou legislatívnej činnosti, niečo na spôsob Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Delegáti snemu diskutovali aj o podobe Slovenska za niekoľko desaťročí. Ukazuje sa, že ak sa nezmení prístup zodpovedných orgánov k závažným spoločenským problémom, ako je okrem iného stále menšia dostupnosť kvalitnej pracovnej sily, môže to vážne ohroziť fungovanie ekonomiky a celej spoločnosti. Podľa podnikateľov politici strácajú schopnosť riešiť tieto problémy a sústreďujú sa na riešenia s krátkodobými efektmi. 

Delegáti na sneme zvolili nové orgány ZPS a následne novozvolená generálna rada opätovne potvrdila vo funkcii prezidenta ZPS na ďalšie ročné obdobie Jána Oravca. 

Snem schválil priority na rok 2018. Pôjde najmä o budovanie značky ZPS ako prvej organizácie v modernej histórii Slovenska, ktorej cieľom je zlepšovanie podmienok pre podnikanie. Prioritou bude aj mobilizácia hlasu mlčiacej väčšiny podnikateľov a podpora pozitívneho vnímania podnikateľov a podnikania, ako aj otváranie diskusie o potrebe riešenia zásadných celospoločenských problémov, ktoré ovplyvnia stav spoločnosti v horizonte niekoľkých desaťročí.

TASR

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach