Novinky

Podnikatelia majú k dispozícii novú úverovú linku od EIB

Európska investičná banka (EIB) poskytla spoločnosti VÚB Leasing úverovú linku v objeme 30 miliónov eur za účelom financovania projektov malých a stredných podnikov. Tieto prostriedky umožnia klientom investovať so zvýhodnenými podmienkami do regionálneho rozvoja, rozvoja malého a stredného podnikania, podpory životného prostredia aj do rozvoja vedomostnej ekonomiky.
      
Zdroje sú určené pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, pre veľké korporácie s počtom zamestnancov do 3000 a pre iné spôsobilé verejné a súkromné entity. Prostriedky bude možné čerpať formou finančného aj operatívneho lízingu alebo úveru. Žiadatelia, ktorí sa budú uchádzať o ich poskytnutie, musia splniť podmienky stanovené EIB.
      
Poskytnutie úveru je v súlade s prioritou EIB zlepšiť prístup európskych malých a stredných podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou k dostupnému financovaniu svojich aktivít. Na Slovensku je tento segment považovaný za hnaciu silu ekonomiky a má významný podiel na hospodárskom raste i tvorbe nových pracovných príležitostí.
      
VÚB Leasing očakáva, že záujem o finančné prostriedky z úverovej linky bude vysoký, keďže klienti so zdrojmi zároveň získajú aj výhodnejšiu úrokovú sadzbu, jednoduchú administráciu úveru a možnosť kombinovať prostriedky EIB s financiami VÚB Leasingu, prípadne s inými zdrojmi.
      
Aktuálny projekt ďalej rozvíja úspešnú spoluprácu medzi EIB a  spoločnosťou VÚB Leasing, ako aj dlhodobé partnerstvo s jej materskou spoločnosťou – VÚB bankou. Ide už o druhú priamu úverovú linku medzi týmito inštitúciami. Predchádzajúci úver v hodnote 50 miliónov EUR bol úspešne alokovaný na podporu podnikateľských činností slovenských malých a stredných podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou.
      
TASR informovala Alena Walterová z VÚB.

PN
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach