Novinky

Upozornenie pre podnikateľskú verejnosť - registre živností

Odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR si upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri SR (www.orsr.sk) alebo v Živnostenskom registri (www.zrsr.sk), ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenou inštitúciou sú použiteľné na právne účely.
      
Preto je na individuálnom zvážení každej SZČO, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky sú komerčného charakteru, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.
      
S výkonom živností, ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu. Odbor živnostenského podnikania MV SR sa od tejto služby dištancuje.

PN
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach