Novinky

Zasadnutie Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie

V priestoroch ministerstva hospodárstva sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie.

V priestoroch ministerstva hospodárstva sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie. Rade predsedá Združenie podnikateľov Slovenska a popri zástupcoch zodpovedných ministerstiev sú jej členmi aj zástupcovia ďalších podnikateľských organizácií, Zväzu obchodu a cestovného ruchu a Asociácie malých podnikateľov. 

Predmetom rokovania bolo získať informácie o činnosti a výstupoch všetkých organizácií a inštitúcií zainteresovaných na zbieraní a vyhodnocovaní informácií o strednom odbornom školstve v SR na jednej strane a o potrebách trhu práce na strane druhej. Zúčastnení sa dohodli na ďalšom postupe pri spracovaní podkladov pre odhad potrieb trhu práce na nasledujúce obdobie.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach