Novinky

V Studenom sa uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Dňa 19. 02. 2010, t.j. v piatok, sa v Klube RVS v Studenom uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Dňa 19. 02. 2010, t.j. v piatok, sa v Studenom uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky.

GR ZPS sa ďalej zaoberala stavom podnikateľského prostredia na Slovensku. V diskusii podnikatelia vyjadrili zásadný nesúhlas s tvrdeniami predstaviteľov vlády, že podnikateľské prostredie sa nezhoršuje. Naopak, existuje celý rad opatrení a noviel zákonov, ktorých presadením vláda zhoršenie podnikateľského prostredia spôsobila. Dokazuje to celý rad príkladov: z pohľadu podnikateľov negatívna novela Zákonníka práce, neúmerné zvyšovanie minimálnej mzdy, rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zhoršenie podnikateľského prostredia v energetike zrušením nezávislosti regulátora, reštrikcie pre podnikanie bánk, dôchodkových správcovských spoločností, lízingových spoločností, zdravotných poisťovní, či spôsob zavedenia mýta.

GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Na pozvanie GR ZPS sa časti rokovania zúčastnil Richard Sulík, predseda strany SaS. Členovia GR ZPS s ním diskutovali o problémoch podnikateľského prostredia v SR.

 


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach