Novinky

V dňoch 24. - 27. 03. 2010 sa prezident ZPS Ján Oravec zúčastnil business fóra "Ostrovné teritória a EÚ 2020" v španielskom Tenerife

Počas dvojdňového rokovania organizátori upozornili na špecifiká odľahlých ostrovov, ktoré sú súčasťou EÚ:

Počas dvojdňového rokovania organizátori upozornili na špecifiká odľahlých ostrovov, ktoré sú súčasťou EÚ: veľké vzdialenosti od kontinentu, vysoké dopravné náklady pri preprave osôb, najmä turistov, z Európy na ostrovy, vysoké dopravné náklady pri preprave obyvateľov medzi jednotlivými ostrovmi, vysoká závislosť lokálnej ekonomiky na turizme, malá diverzifikácia ekonomických aktivít aj do ďalších oblastí, klesajúca konkurencieschopnosť kvôli neustále narastajúcej regulácii a rastúcim nákladom, v dôsledku čoho čoraz viac turistov, vrátane turistov z Európy, uprednostňuje krajiny mimo EÚ, najmä Turecko.

Súčasťou business fóra bola aj návšteva účastníkov podujatia na banánovej plantáži, v hotelovom komplexe a v najväčšom aquaparku v Európe.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach