Novinky

V dňoch 17. - 18. 02. 2010 sa v Bruseli uskutočnilo 460. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska a člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov Ján Oravec, ktorý v EHSV zastupuje slovenských zamestnávateľov. 

Zamestnávatelia na rokovanie plenárneho zasadnutia opätovne predložili aj stanovisko z vlastnej iniciatívy “Lisabonská agenda a vnútorný trh”, ktoré bolo z rokovania predchádzajúceho plenárneho zasadnutia stiahnuté kvôli veľkému počtu pozmeňovacích návrhov, s ktorými prišli zástupcovia zamestnancov.

Ako skonštatoval Ján Oravec "v nasledujúcej diskusii sa prejavili fundamentálne rozdiely v pohľadoch predstaviteľov zamestnávateľov a zamestnancov na kľúčové otázky ekonomickej politiky. Z vystúpení odborárov bola zrejmá ich nedôvera vo vnútorný trh EÚ, keď pri prechádzajúcich rokovaniach na odbornej sekcii dokonca požadovali zo stanoviska vypustiť zmienku o vnútornom trhu ako nevyhnutnom predpoklade pre úspešný rozvoj EÚ".

Zamestnávatelia sa taktiež ohradili voči používaniu pojmu "sociálny dumping". Poukázali na skutočnosť, že nižšie mzdy v krajinách strednej a východnej Európy sú odrazom ich nižšej ekonomickej výkonnosti, rozdiel v úrovni miezd je preto prirodzený. "Snaha odborov nadekrétovať vyššie sociálne štandardy, najlepšie z Bruselu, je kontraproduktívna. Naši kolegovia zastupujúci zamestnávateľov akoby nechápali, že základom je najprv silná ekonomika, fungujúci vnútorný trh, ktorý následne môže vytvoriť predpoklady pre vyššie mzdy a lepší sociálny systém, nikdy tomu nie je naopak" hovorí Ján Oravec a dodáva: "A špeciálne odborári zo strednej a východnej Európy ako keby nechápali, že podporou postojov o "sociálnom dumpigu" hrajú do karát ich kolegom zo západnej Európy. Tí majú záujem, aby ich podniky nemali motiváciu presúvať sa na Východ a to sa dá dosiahnuť napr. úspešným tlakom na rast miezd. Tým paradoxne okrádajú mnohých obyvateľov nášho regiónu o pracovné príležitosti."


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach