Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Na dnešnom zasadnutí členovia Generálnej rady ZPS vyjadrili nesúhlas s opakovaným tvrdením vlády, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie.

Dňa 24. 05. 2010, t.j. v pondelok, sa v Pálffyho paláci vBratislave uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky.

GR ZPS vyjadrila nesúhlas s opakovaným tvrdením vlády, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. Svedčí o tom rad zákonov a legislatívnych noriem, ktoré sa priebežne prijímali v uplynulom období, napr. rozsiahla novela Zákonníka práce, novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, zvyšovanie minimálnej mzdy, zákony a nariadenia z oblasti zdravotníctva, v dôchodkovom sporení, o strategických podnikoch, ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu, novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach  pod..

GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Na pozvanie GR ZPS sa časti rokovania zúčastnil p. Ján Figeľ, predseda strany KDH a p. Anton Marcinčin, podpredseda KDH pre hospodárstvo, pôdohospodárstvo a financie. Členovia GR ZPS s ním diskutovali o problémoch podnikateľského prostredia v SR.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach