Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Dňa 19. 03. 2010, t.j. v piatok, sa v Penati klube v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Genrálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Dňa 19. 03. 2010, t.j. v piatok, sa v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky.
GR ZPS vyjadruje zásadný nesúhlas s hodnotením stavu podnikateľského prostredia v SR v odpočte plnenia programového vyhlásenia vlády. Vláda opakovane tvrdí, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. Podľa podnikateľov je to presne naopak: vláda neprijala takmer ani jedno opatrenie, ktoré by podnikateľské prostredie zlepšilo. GR ZPS opätovne konštatuje, že vláda spôsobila zhoršenie podnikateľského prostredia celým radom opatrení a noviel zákonov. Patria k nim napr.: z pohľadu podnikateľov negatívna novela Zákonníka práce, neúmerné zvyšovanie minimálnej mzdy, rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zhoršenie podnikateľského prostredia v energetike zrušením nezávislosti regulátora, reštrikcie pre podnikanie bánk, dôchodkových správcovských spoločností, lízingových spoločností, zdravotných poisťovní, či spôsob zavedenia mýta.
GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.
GR ZPS taktiež zobrala na vedomie informáciu o stave príprav na založenie Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré ZPS iniciovalo na svojom sneme v novembri 2009.
Na pozvanie GR ZPS sa časti rokovania zúčastnil p. Ivan Mikloš, podpredseda strany SDKÚ-DS. Členovia GR ZPS s ním diskutovali o problémoch podnikateľského prostredia v SR.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach