Novinky

Prezident ZPS Ján Oravec v Bruseli rokoval s výkonným sekretárom CEA-PME

Prezident ZPS Ján Oravec rokoval v Bruseli so Stefanom Zickgrafom, výkonným sekretárom CEA-PME,

Prezident ZPS Ján Oravec rokoval v Bruseli so Stefanom Zickgrafom, výkonným sekretárom CEA-PME, strešnej zamestnávateľskej organizácie v Bruseli, ktorej je ZPS zakladajúcim členom. 

Predmetom rokovania boli priority CEA-PME na rok 2010. Prezident ZPS avizoval, že ZPS písomne predloží návrhy, ktoré by sa podľa ZPS mali stať aj prioritami CEA-PME. Stefan Zickgraf ďalej informoval prezidenta ZPS o záujme členov CEA-PME o skúsenosti ZPS s realizáciou projektu na zlepšenie vyučovania podnikania na stredných školách v SR. Prezident ZPS prisľúbil spracovanie krátkej sumarizujúcej informácie o projekte v anglickom jazyku a navrhol CEA-PME zorganizovať špeciálne stretnutie k tomuto bodu, na ktorom prisľúbil osobnú účasť.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach