Novinky

Združenie podnikateľov Slovenska vyzýva vládu, aby nezvyšovala minimálnu mzdu

Členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska vyjadrili zásadný nesúhlas s vládou navrhovaným zvýšením minimálnej mzdy.

Dňa 24. 09. 2009, t.j. vo štvrtok, sa v Pálffyho paláci uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Členovia GR ZPS vyjadrili zásadný nesúhlas s vládou navrhovaným zvýšením minimálnej mzdy.

Podľa ZPS ide o návrh, ktorý je v príkrom rozpore so záväzkom vlády v čase krízy nezvyšovať náklady podnikania, ku ktorému sa písomne zaviazala v Memorande uzavretom s podnikateľmi.

ZPS zdôrazňuje, že v dôsledku hospodárskej krízy nemajú podnikatelia priestor na absolvovanie rastu nákladov spôsobených zvýšením minimálnej mzdy inak, než prepúšťaním zamestnancov.

ZPS  upozorňuje, že čím vyšší nárast minimálnej mzdy, tým väčšie zvýšenie nezamestnanosti toto opatrenie spôsobí.

ZPS preto vyzýva vládu, aby predišla zbytočnému nárastu nezamestnanosti, povýšila záujem celej slovenskej ekonomiky nad stranícke záujmy vládnej koalície a minimálnu mzdu nezvyšovala.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach