Novinky

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Observatória pre vnútorný trh.

V rámci Európskeho a sociálneho výboru Observatórium monitoruje pokrok dosiahnutý pri vytváraní vnútorného trhu Európskej únie

V rámci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Observatórium monitoruje pokrok dosiahnutý pri vytváraní vnútorného trhu Európskej únie a upozorňuje na prekážky, ktoré ešte stále v tejto oblasti existujú. 

Zasadnutia sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec, ktorý polemizoval so zástupcami Európskej komisie o opodstatnenosti ich návrhu na zabezpečenie bankového účtu pre každého občana EÚ 27. 

Písomný prepis jeho diskusného príspevku sa nachádza v sekcii Stanoviská ZPS v EHSV.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach