Novinky

V Bratislave sa uskutočnila 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Združenie podnikateľov Slovenska zásadne nesúhlasí s novelou zákona o odpadoch.

Dňa 01. 07. 2009, t.j. v stredu, sa v hoteli Matyšák v Bratislave uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS sa popri hodnotení činnosti za predchádzajúce obdobie zaoberala dopadmi finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku, opatreniami vlády na jej zmiernenie a návrhmi ZPS na zvýšenie kapacity podnikov a podnikateľov vysporiadať sa s krízou.

V tejto súvislosti vyslovila Generálna rada ZPS zásadný nesúhlas s novelou zákona o odpadoch, ktorú schválil parlament v utorok 30.6.2009.Rozsiahle zavedenie plošných poplatkov do Recyklačného fondu bude mať podľa ZPS za následok podstatné zvýšenie cien výroby a predaja spotrebného tovaru a potravín pre slovenských občanov. To bude mať   katastrofálne dôsledky pre slovenskú ekonomiku a priamo podporí nákupnú turistiku. S vážnym rizikom znižovania počtu zamestnaných vo výrobe, obchode a rušením výrobných prevádzok a predajní. Pritom už dnes je pokles predaja v dôsledku hospodárskej krízy na úrovni 30-40%.Nezlepší sa pritom zber a recyklácia príslušného odpadu, pretože už dnes sú výrobcovia a dovozcovia plne zodpovední za jeho zber a recykláciu a túto zákonnú povinnosť (slovenskú aj európsku) si bezo zvyšku plnia. Neštátny a kontroverzný Recyklačný fond a naň naviazané lobistické skupiny sa obohatí o desiatky miliónov Eur, ktoré nepodliehajú kontrole NKÚ a z ktorých iba malá časť bude použitá pre mestá a obce.

ZPS upozorňuje, že prijatie novely je natoľko flagrantným porušením memoranda vlády so zamestnávateľmi o neprijímaní opatrení, ktoré zvyšujú náklady podnikom a zhoršujú podnikateľské prostredie, že dáva dôvod na vypovedanie memoranda zo strany zamestnávateľov.

GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehu a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Na pozvanie GR ZPS sa pracovného obeda s Generálnou radou zúčastnil aj Milan Jankura, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie, s ktorým  členovia GR diskutovali o programoch agentúry pre rozvoj malého a stredného  podnikania.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach