Novinky

Stanovisko ZPS k schválenému zákonu o rozpočte verejnej správy na rok 2010

ZPS schválený rozpočet verejnej správy na rok 2010 hodnotí kriticky ako prejav neschopnosti a neochoty politikov v čase krízy šetriť

 ZPS schválený rozpočet verejnej správy na rok 2010 hodnotí kriticky ako prejav neschopnosti a neochoty politikov v čase krízy šetriť a obmedzovať verejné výdavky, čoho dôsledkom je rekordný deficit, dramatický nárast zadlžovania štátu, ktorý skôr či neskôr povedie k tlaku na zvyšovanie daní a odvodov a k následnému zhoršeniu konkurencieschopnosti slovenskej podnikateľskej sféry.

ZPS považuje zvyšovanie verejných výdavkov pri súčasnom výraznom poklese HDP (podľa predpokladu MF SR o 5,7% v r. 2009) daňových príjmov (o 6,7 %) za rozpočtovú nezodpovednosť. Navyše,aj schodok naplánovaný na rok 2010 až na úrovni 5,5 % HDP, môže byť oveľa vyšší, ak sa nenaplní optimistický predpoklad rastu slovenskej ekonomiky o 1,9 %.

ZPS ešte v čase hospodárskeho rastu opakovane zdôrazňovalo, že povinnosťou každej vlády je zostavovať vyrovnaný rozpočet. Súčasnosť ukazuje negatívne dôsledky chronického zostavovania schodkových rozpočtov, ktoré umožnili zvyknúť si na výdavky, ktoré neboli kryté príjmami.

ZPS za mimoriadne znepokojujúci trend považuje výrazné zadlžovanie Slovenska, keď v dôsledku schodkového hospodárenia verejného sektora verejný dlh v nasledujúcom období prekročí hranicu 40 % HDP.  Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bol tento ukazovateľ len na úrovni 27,6 %, ide o neakceptovateľne rýchly nárast zadlžovania.

ZPS upozorňuje, že nepríjemným budúcim dôsledkom súčasnej rozpočtovej nezodpovednosti bude výrazný nárast výdavkov na splácanie verejného dlhu a teda obmedzenie možností použiť verejné financie na iné výdavky, prípadne uvažovať o znížení daňového a odvodového zaťaženia. Schválený rozpočet verejnej správy predpokladá v rokoch 2010 až 2012 zvýšenie výdavkov na obsluhu štátneho dlhu z menej ako miliardy eur v r. 2009 až na takmer 1,4 miliardy eur v r. 2012.

ZPS kriticky hodnotí aj vývoj zamestnanosti a mzdových výdavkov vo verejnej správe. Po šiestich rokoch mierneho nepretržitého poklesu zamestnanosti vo verejnom sektore sa práve v čase krízy očakáva jej mierny nárast o 0,16 %. K podobnému nepriaznivému trendu dochádza aj vo vývoji priemernej mzdy vo verejnej správe, ktorá sa dlhodobo pohybovala okolo úrovne priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V roku 2009 sa však očakáva jej skokovitý nárast až na 108,8 % oproti 102,2 % ešte v roku 2008.

ZPS tiež upozorňuje, že vyššie výdavky sa nijako neprejavujú na efektívnosti a kvalite služieb poskytovaných verejným sektorom. Objemu prostriedkov, ktoré občania a podnikatelia odvádzajú do verejných rozpočtov, vôbec nezodpovedá kvalita služieb verejného sektora, ktoré by mali dostávať ako protihodnotu. Naopak, regulačné, legislatívne a administratívne aktivity inštitúcií verejného sektora sa stávajú stále vážnejším bremenom, ktoré znižuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov.

ZPS napokon s poľutovaním konštatuje, že vláda nevytvorila dostatočný priestor na diskusiu o návrhu zákona o rozpočte verejnej správy na rok 2010. V tripartite boli so sociálnymi partnermi prediskutované len rámcové východiská návrhu rozpočtu, ktorý sa neskôr podstatne zmenil a na program tripartity už nebol zaradený, čo svedčí o tom, že vláda tripartite pripisuje v skutočnosti oveľa menší význam než deklaruje.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach