Novinky

Selektívne zníženie DPH len pre vybrané služby by poškodilo slovenskú ekonomiku

Bratislava, 11. marca (TASR) - V reakcii na vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že je pripravený zaviesť znížené sadzby DPH pre vybrané služby, prezident ZPS Ján Oravec pre TA SR dnes povedal, že tento krok by poškodil slovenskú ekonomiku.

 Bratislava, 11. marca (TASR) - V reakcii na vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že je pripravený zaviesť znížené sadzby DPH pre vybrané služby, prezident ZPS Ján Oravec pre TA SR dnes povedal, že tento krok by poškodil slovenskú ekonomiku.Podľa neho sa pod tlakom krízy vláda stále viac odkláňa od systémových opatrení, ktoré by pomohli všetkým (napr. plošné zníženie DPH) a uchyľuje sa k opatreniam, ktorých cieľom je selektívna podpora konkrétnych odvetví (uvažované zníženie DPH pre reštauračné služby či už schválené šrotovné) či jednotlivých podnikov (odpúšťanie odvodov vybraným firmám).

Táto politika krízu nerieši, ale naopak vytvára ďalšie problémy. Je nebezpečná v tom, že do slovenského podnikateľského prostredia vnáša nerovnaké podmienky pre podnikanie. Poskytnutie podpory len vybraným druhom podnikania automaticky diskriminuje ostatných, ktorí sa ocitnú v nevýhode. Neexistuje žiaden rozumný dôvod, ktorým by sa dalo zdôvodniť, prečo vláda chce pomôcť riešiť dôsledky krízy a pokles predaja napr. reštauratérom a nie potravinárom, farmaceutom, stavbárom, či IT biznisu. 

Podnikatelia z takto znevýhodnených odvetví sa môžu oprávnene pýtať, prečo musia popri dôsledkoch krízy čeliť ešte aj diskriminačnej politike vlády.Rovnosť podmienok pre podnikanie je jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie ekonomiky a jej vysokú výkonnosť. 

"Podobné nesystémové opatrenia, akým je napr. znižovanie DPH len pre vybrané odvetvia, zmenia našu ekonomiku na neprehľadnú džungľu, v ktorej nebudú víťaziť lepší, ale najmä tí, ktorí si nájdu cestičky, ako si podobné zvýhodnenia na úkor ostatných vybaviť", konštatoval Ján Oravec. "A kde sa darí najšikovnejším vybavovačom a nie najkonkurencieschopnejším, tam môžeme zabudnúť na prosperitu a pripraviť sa na to, že konca krízy sa tak skoro nedočkáme", dodal prezident ZPS Ján Oravec.

 

 


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach