Novinky

Deň daňovej slobody oslávime až 3. júna

"Dodnes sme pracovali pre štát, od zajtra začíname pracovať pre seba a svoje rodiny."

"Dodnes sme pracovali pre štát, od zajtra začíname pracovať pre seba a svoje rodiny."

Deň daňovej slobody, ktorý vyjadruje celkovú mieru prerozdeľovania príjmov v slovenskej ekonomike, pripadne podľa analýzy Združenia daňových poplatníkov Slovenska a Nadácie F. A. Hayeka v tomto roku na stredu, 3. júna. Po minulom roku, kedy Slováci pracovali pre štát najkratšie v histórii vyhlasovania dňa daňovej slobody (od roku 1999), ide o znateľné zvýšenie miery prerozdeľovania v ekonomike. Oproti vlaňajšku budú slovenskí občania na výdavky vlády pracovať o 11 dní dlhšie. Miera prerozdeľovania sa tak vracia približne na úroveň v roku 2004. Na tomto výsledku sa podpísala hospodárska kríza (odhadovaný pokles hrubého domáceho produktu), ale aj relatívny nárast verejných výdavkov, resp. neochota vlády pristúpiť v zhoršených časoch k výraznému šetreniu.

Deň daňovej slobody je obrazne povedané dňom, do ktorého priemerný občan odovzdá celý svoj zárobok štátu na daniach a ďalších povinných platbách, zatiaľ čo od nasledujúceho dňa si celý svoj zárobok ponecháva. Ak by teda celkové daňové zaťaženie predstavovalo päťdesiat percent, znamenalo by to, že v prenesenom zmysle občania pol roka pracujú pre štát a pol roka pre seba a svoju rodinu.

Podľa Nadácie F. A. Hayeka predstavuje odhadovaná výška celkovej miery prerozdeľovania na Slovensku v tomto roku 41 percent hrubého domáceho produktu. To znamená, že z každej vytvorenej koruny v tomto roku štát prerozdelí 41 halierov.V prepočte na pracovné dni to znamená, že do 2. júna odovzdali slovenskí občania všetok svoj zárobok štátu, zatiaľ čo od nasledujúceho dňa – od 3. júna - začínajú pracovať sami pre seba.

Združenie daňových poplatníkov Slovenska, v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka, vyhlasujú deň daňovej slobody každoročne od roku 1999. Deň daňovej slobody je v takejto podobe jednoduchým, zrozumiteľným a ľahko pochopiteľným spôsobom, ako všetkým slovenským občanom – daňovým poplatníkom – priblížiť hospodárenie vlády. Zároveň im poskytuje informáciu o tom, aká je skutočná výška vládneho prerozdeľovania.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach