Novinky

ZPS zorganizovalo medzinárodnú konferenciu k projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“

Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu “Kvalitní škole – úspešní v živote” pedagogickej obci a širokej verejnosti, ako aj vyhlásiť výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu spoluprácu medzi strednými školami...

Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu “Kvalitní škole – úspešní v živote” pedagogickej obci a širokej verejnosti, ako aj vyhlásiť výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu spoluprácu medzi strednými školami a podnikmi v oblasti vzdelávania. Konferencie sa zúčastnilo viac než 150 pozvaných pedagógov a zástupcov ocenených firiem. 

Pozvanie vystúpiť na konferencii prijal aj komisár EÚ zodpovedný za oblasť vzdelávania pán Figeľ, ktorý konferenciu otvoril a vyzdvihol význam iniciatívy ZPS v oblasti podnikateľského vzdelávania. V závere konferencie sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže. 

Hlavnú cenu ZPS za najlepšiu spoluprácu podnikov so strednými školami získala spoločnosť USSTEEL Košice. 

Hlavnú cenu ZPS za najlepšiu spoluprácu strednej školy s podnikmi získala Obchodná akadémia Watsonova z Košíc, ktorá zároveň získala od ZPS finančné ocenenie vo výške 50 000 Sk. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach