Novinky

V Pálfyho paláci v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2008“

Je to národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Jej cieľom je podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu...

Je to národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Jej cieľom je podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu a uplatňovanie nových prístupov na druhej strane. „Mladý inovatívny podnikateľ 2008“ je súčasťou celosvetovej súťaže „Creative Young Entrepreneur Award“, ktorú organizuje Junior Chamber International, jedna z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete (so sídlom v USA). Organizácia má okolo 250 000 členov v 125 krajinách sveta. Do súťaže sa mohol prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR, a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov. Akceptovateľné boli všetky právne formy podnikania. Po uzatvorení súťaže rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácií vybrala 5 najlepších. Z 5 najlepších na základe komplexného posúdenia vyplneného formulára, ako aj na základe osobných odpovedí na položené otázky, boli vybraní 3 najlepší, ktorí boli nominovaní na celosvetovú súťaž „Creative Young Entrepreneur Award“ . 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach