Novinky

V Kalnici pri Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Členovia GR ZPS privítali rozhodnutie Európskej komisie odporučiť členstvo Slovenska v eurozóne. Zároveň sa zhodli, že zavádzanie eura by nemalo byť sprevádzané zvýšenými administratívnymi zásahmi štátu do ekonomiky, zavádzaním cenovej...

Členovia GR ZPS privítali rozhodnutie Európskej komisie odporučiť členstvo Slovenska v eurozóne. Zároveň sa zhodli, že zavádzanie eura by nemalo byť sprevádzané zvýšenými administratívnymi zásahmi štátu do ekonomiky, zavádzaním cenovej regulácie, zostavovaním čiernych listín podnikateľov, ich škandalizovaním a hrozbami trestnoprávnej zodpovednosti. V tejto súvislosti členovia GR ZPS upozorňujú, že hrozbou zvyšovania cien nie sú „nepoctiví podnikatelia či špekulanti“, ale nesprávna hospodárska politika vlády.

GR ZPS sa ďalej zaoberala aj návrhom ministerstva financií na zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov. ZPS jednoznačne podporuje túto snahu, s poľutovaním však konštatuje, že cieľový rok 2014 považuje za málo ambiciózny.

GR ZPS sa napokon zhodla na pozitívnom stanovisku k projektu Výplatná páska, ktorého cieľom je doplnením údajov na výplatnej páske zamestnancov lepšie ich informovať o skutočnej výške daní a odvodov, ktoré zamestnávatelia i zamestnanci spoločne odvádzajú štátu. GR ZPS odporúča podnikateľským subjektom, ktoré sú členmi ZPS, aby sa v čo najširšom meradle do projektu Výplatná páska zapojili.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach