Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Členovia GR ZPS osobitne vyzdvihli založenie Krajskej rady ZPS pre Banskobystrický samosprávny kraj a následné úvodné stretnutia členov KR ZPS s predsedom samosprávneho kraja p. Murgašom a primátorom Banskej Bystrice p. Saktorom, ktoré sa uskutočnili

Členovia GR ZPS osobitne vyzdvihli založenie Krajskej rady ZPS pre Banskobystrický samosprávny kraj a následné úvodné stretnutia členov KR ZPS s predsedom samosprávneho kraja p. Murgašom a primátorom Banskej Bystrice p. Saktorom, ktoré sa uskutočnili za účasti novozvoleného predsedu KR ZPS p. Markoviča a prezidenta ZPS p. Oravca. ZPS tým urobilo ďalší krok smerom k dobudovaniu svojich krajských štruktúr v celej SR.
V ďalšej časti rokovania sa GR ZPS zaoberala nepriaznivou situáciou v tripartite a kriticky hodnotila pôsobenie zástupcov odbrovov, ktoré viedli k nerešpektovaniu už v minulosti dosiahnutých dohôd (napr. zákon o minimálnej mzde). ZPS konštatuje nefunkčnosť sociálneho dialógu na Slovensku, keď zamestnávatelia často nemajú možnosť dôkladne preštudovať predkladané návrhy, pri ich predkladaní sa nerešpektujú základné procedurálne pravidlá, pričom aj zamestnávateľmi vyjadrený názor sa nerešpektuje.
Pozvanie GR ZPS na pracovný obed prijal podpredseda SDKÚ a bývalý minister financií p. Ivan Mikloš, s ktorým členovia GR ZPS diskutovali o aktuálnych otázkach hospodárskej politiky, vrátane predloženého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2009, očakávaných dopadoch globálnej finančnej krízy, ako aj priorít ekonomického programu SDKÚ.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach