Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS vyjadrila zásadný nesúhlas so schváleným zákonom o koncesionárskych poplatkoch, pretože zvyšuje finančné zaťaženie podnikania zavedením dodatočného poplatku, ktorý je de facto daňou. Zákon je diskriminačný najmä voči malým...

Generálna rada ZPS vyjadrila zásadný nesúhlas so schváleným zákonom o koncesionárskych poplatkoch, pretože zvyšuje finančné zaťaženie podnikania zavedením dodatočného poplatku, ktorý je de facto daňou. Zákon je diskriminačný najmä voči malým a stredným podnikom, pretože tie platia na jedného zamestnanca mnohonásobne viac než veľké podniky. Zákon tak uvaľuje na malé a stredné podniky 430 miliónov korún novej „dane“, čo negatívne postihne aj živnostníkov, ktorých podporu síce vláda neustále proklamuje, no v skutočnosti im stále kladie nové a nové prekážky pod nohy.

Pracovného obeda s GR ZPS sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva financií SR pán František Palko, s ktorým prítomní okrem iného diskutovali o návrhu zákona o registračných pokladniciach z dielne MF SR. V ňom sa pre podnikateľov používajúcich registračné pokladnice navrhuje zavedenie novej povinnosti výmeny, resp. úpravy registračných pokladníc, ktorá podnikateľom spôsobí jednorázové náklady vo výške 570 miliónov korún a následne od účinnosti zákona každý druhý rok minimálne 500 miliónov korún. Predložený návrh zákona podľa ZPS neobsahuje ani kvantifikáciu prínosov ani analýzu potrebnosti navrhovaných úprav a ich dopadov na podnikateľské prostredie, čo je v rozpore s legislatívnymi pravidlami pre predkladanie materiálov do vlády. Z uvedených dôvodov členovia GR ZPS tlmočili štátnemu tajomníkovi Palkovi zásadný nesúhlas s predloženým návrhom.

V súvislosti s nedávnym prijatím Deklarácie „Deklarácie spoločenskej zhody zaviesť a používať Euro v Slovenskej republike“ členovia GR ZPS vyjadrili obavy z toho, že proces prípravy na prijatie Eura bude využitý na zásadné zvýšenie štátnych zásahov do ekonomiky, najmä zavedenie cenovej regulácie. Bez ohľadu na zavádzanie Eura Slovensko potrebuje nie zvyšovať, ale naopak znižovať administratívne zaťaženie podnikania, ktoré je v SR vyššie aj v porovnaní s mnohými členskými krajinami Európskej únie.

Podnikatelia ďalej s hosťom diskutovali o zjednotení výberu daní a odvodov, ktoré podľa nich treba urobiť oveľa skôr než v ministerstvom plánovanom roku 2014, ako aj o možných zlepšeniach daňového systému.
Štátny tajomník podnikateľov ubezpečil, že ministerstvo financií v žiadnom prípade nechystá žiadne administratívne opatrenia v súvislosti s prípravou na prijatie Eura, vrátane cenovej regulácie. Zároveň ZPS ponúkol možnosť permanentného dialógu o prípadných návrhoch na zlepšovanie podnikateľského prostredia, vrátane daňového systému.
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach