Novinky

Projekt ZPS “Kvalitní v škole - úspešní v živote” bol za Slovenskú republiku nominovaný do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“

Úspešná realizácia projektu preukázala schopnosť ZPS prichádzať s významnými iniciatívami a projekt je hodnotený ako mimoriadne úspešný. Dôkazom toho je aj jeho nominácia do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“ za Slovenskú republiku...

 Úspešná realizácia projektu preukázala schopnosť ZPS prichádzať s významnými iniciatívami a projekt je hodnotený ako mimoriadne úspešný. Dôkazom toho je aj jeho nominácia do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“ za Slovenskú republiku.

ZPS sa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka podujalo na realizáciu unikátneho národného projektu, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, pod názvom „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Realizácia projektu sa začala v januári 2007, prebiehala takmer dva roky a ukončenie projektu sa očakáva koncom novembra 2008. V rámci projektu bolo pre oblasť podnikateľského vzdelávania vyškolených 1 500 stredoškolských učiteľov. Ide o významnú iniciatívu podnikateľského sektora zapojiť sa do tvorby moderného vzdelávacieho systému, reagujúceho na požiadavky praxe. 

Zámerom projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“ bolo dať impulz spolupráci súkromného sektora, stredných škôl a regionálnych samospráv v oblasti vzdelávania, ako aj podpora získania podnikateľských zručností u žiakov stredných škôl. 

Samotný projekt sledoval dva ciele, a to jednak vytvorenie udržateľného systému prepojenia potrieb firiem a učebných osnov stredných škôl v jednotlivých regiónoch, ako aj vytvorenie komplexných podkladov pre vyučovanie „Podnikateľského vzdelávania“ na slovenských stredných školách.  


 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach