Novinky

Prezident ZPS sa v Európskom parlamente zúčastnil uvedenia knihy o reformách, do ktorej napísal kapitolu o zavedení rovnej dane v Slovenskej republike

Napísanie a uvedenie knihy sa uskutočnilo z iniciatívy nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung. Tá prišla s myšlienkou pripraviť publikáciu o úspešných...

Napísanie a uvedenie knihy sa uskutočnilo z iniciatívy nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung. Tá prišla s myšlienkou pripraviť publikáciu o úspešných reformách v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy, ktoré by sa mohli stať inšpiráciou aj pre politikou v pôvodnej EÚ 15. V diskusii rezonovala aj súčasná kríza. 

V tomto kontexte prezident ZPS zdôraznil, že postkomunistické krajiny prešli začiatkom 90-ych rokov krízou s oveľa závažnejšími dôsledkami (z hľadiska poklesu HDP a nezamestnanosti) než akej čelia krajiny západnej Európy. A skutočným riešením krízy nebolo zvyšovanie regulácie a štátnych zásahov do ekonomiky, ale práve naopak deregulácia, liberalizácia a znižovanie úlohy štátu v ekonomike. Tento prístup bol aj spoločným menovateľom všetkých úspešných reforiem v strednej a východnej Európe. 

Celú publikáciu o reformách „How To Do It: Lessons From Successful Liberal Reforms In CEE“, vrátane kapitoly o zavedení rovnej dane na Slovensku z pera prezidenta ZPS, je možné nájsť na:

http://www.freiheit.org/files/537/Reforms_in_CEE_2008_low_1.pdf

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach