Novinky

Prezident ZPS Ján Oravec diskutoval v relácii STV „Večer na tému: vymožiteľnosť práva“.

Prezident ZPS v diskusii zdôraznil, že za najdoležitejšie považuje, že od r. 1989 až doteraz sa nám v SR nepodarilo pochopiť, čo to vlastne je...

Prezident ZPS v diskusii zdôraznil, že za najdoležitejšie považuje, že od r. 1989 až doteraz sa nám v SR nepodarilo pochopiť, čo to vlastne je "rule of law", vláda zákona, teda právny štát.  V anglo-americkej tradícii je zmyslom zákona ochrániť občana pred prípadným zneužitím štátnej moci.  U nás sa to chápe presne opačne: my (politici) vládneme vám (občanom) prostredníctvom zákonov, ktoré schvaľujeme ( a vy ste ich povinní dodržiavat nech sú akékoľvek).  Z tohto základného problému (nepochopenie zmyslu legislatívy) potom vyplýva všetko ostatné: nadprodukcia zákonov, ich obsah obmedzujúci slobody občanov a podnikateľov, nemožnosť dodržiavat všetky existujúce právne normy v osobnom, občianskom živote, či pri podnikaní. Samotná podstata problémov, ktoré máme s vynútiteľnosťou práva, teda podľa Ján Oravca spočíva v tom, že tvorcovia právneho rámca nemajú ani potuchy o obmedzeniach, ktoré by sa mali vzťahovať na rozsah (kvantitu) a obsah (kvalitu) ich produkcie (zákonov) - to by mala byť ústredná téma celej diskusie o vynútiteľnosti práva.

Ďalšími hosťami moderátora relácie Jozefa Hübela boli Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR, Ida Hanzelová, predsedníčka správneho kolégia NS SR, Jozef Rišian, prezident Slovenskej komory exekútorov, Pavel Nechala, advokát Transparency International Slovensko a Marek Števček, právnik, Právnická fakulta UK.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach