Novinky

Prezident ZPS Ján Oravec bol v Bruseli zvolený za viceprezidenta CEA-PME

Jeho zvolenie na valnom zhromaždení tejto organizácie je na jednej strane prejavom uznania voči ZPS ako významnej a konsolidovanej organizácii...

(v anglickom jazyku ECA-SME, European Confederation of Associations of Small and Medium-Sized Enetrprises, Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov). Jeho zvolenie na valnom zhromaždení tejto organizácie je na jednej strane prejavom uznania voči ZPS ako významnej a konsolidovanej organizácii CEA-PME, pričom na strane druhej poskytuje ďalšiu možnosť na presadzovanie priorít ZPS na úrovni EÚ. ZPS prostredníctvom členstva v CEA-PME presadzuje realizáciu svojich priorít na úrovni EÚ, najmä znižovanie administratívnych bariér podnikania, znižovanie daňového a odvodového zaťaženia, odstraňovanie nadbytočnej regulácie.

ZPS je členom CEA-PME od roku 1993. Ide o organizáciu, ktorá v súčasnosti zastrešuje 22 členských asociácií z 19 krajín, ktoré združujú viac ako 500 000 podnikateľov a ich zamestnancov. Spolu s ďalšími dvomi príbuznými organizáciami, ESBA (European Small Business Alliance) – Európskou alianciou malých podnikov a C.E.D.I (European Confederation of Independents) – Európskou konfederáciou malých podnikateľov, predstavuje zoskupenie reprezentujúce viac než dva milióny európskych podnikateľov a ich zamestnancov.  
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach