Novinky

Podnikatelia si stanovili priority na rok 2009

Presadzovanie zmeny hospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) smerom k zlepšovaniu trhového podnikateľského prostredia je jednou z priorít, ktoré schválil Snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na svojom piatkovom zasadnutí...

Presadzovanie zmeny hospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) smerom k zlepšovaniu trhového podnikateľského prostredia je jednou z priorít, ktoré schválil Snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na svojom piatkovom zasadnutí v Bratislave. Osobitný dôraz budú pritom klásť na legislatívny a regulačný rámec podnikania.

Ako povedal pre TASR prezident ZPS Ján Oravec, rovnaký dôraz kladú podnikatelia aj na zlepšenie postavenia podnikateľa v spoločnosti, reálnej vymožiteľnosti práva založenej na kvalitnej legislatíve spojenej s dodržiavaním etických princípov. Medzi priority patrí aj zásadné a systematické znižovanie celkového daňového, odvodového a poplatkového zaťaženia podnikateľov i zefektívnenie výkonu štátnej správy vrátane výrazného skvalitnenia a zoštíhlenia štátneho aparátu.

ZPS bude tieto priority presadzovať na všetkých úrovniach prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ďalších inštitúcií, na činnosti ktorých participuje.

Delegáti Snemu ZPS v piatok zvolili aj nové orgány združenia. 

Prezidentom na ďalšie funkčné obdobie sa opäť stal Ján Oravec.

TASR

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach