Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS sa zaoberala konštituovaním Prezídia ZPS na nové volebné obdobie po Sneme ZPS 2007, návrhom rozpočtu na toto obdobie a rozpracovala priority v činnosti ZPS na rok 2008.

GR ZPS sa zaoberala konštituovaním Prezídia ZPS na nové volebné obdobie po Sneme ZPS 2007, návrhom rozpočtu na toto obdobie a rozpracovala priority v činnosti ZPS na rok 2008. Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym legislatívnym návrhom, ako napríklad schválenému Štátnemu rozpočtu na rok 2008. GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach