Novinky

img
img07.10. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil na 3. hearingu Konzultatívnej komisie pre priemyselné zmeny v Sofii.

Prezident ZPS sa zúčastnil na 3. hearingu Konzultatívnej komisie pre priemyselné zmeny o skúsenostiach s reštrukturalizáciou priemyslu. Vystúpil na ňom... viac »

img
img11.09. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec diskutoval v relácii STV „Večer na tému: vymožiteľnosť práva“.

Prezident ZPS v diskusii zdôraznil, že za najdoležitejšie považuje, že od r. 1989 až doteraz sa nám v SR nepodarilo pochopiť, čo to vlastne je... viac »

img
img11.09. 2008  ZPS sa spolupodieľalo na realizácii Informačných seminárov k zavedeniu Eura v spolupráci s NARMSP

V júni roku 2008 sa ZPS lektorsky spolupodieľalo na organizovaní bezplatného vzdelávania malých a stredných podnikateľov v oblasti prechodu na menu euro v rámci akcie nazvanej „EURO ROAD SHOW“, ktorú organizovala... viac »

img
img11.07. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS zaujala stanovisko k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky a k legislatívnym návrhom... viac »

img
img11.07. 2008  V Pálfyho paláci v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2008“

Je to národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Jej cieľom je podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu... viac »

img
img03.07. 2008  V Kalnici pri Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Členovia GR ZPS privítali rozhodnutie Európskej komisie odporučiť členstvo Slovenska v eurozóne. Zároveň sa zhodli, že zavádzanie eura by nemalo byť sprevádzané zvýšenými administratívnymi zásahmi štátu do ekonomiky, zavádzaním cenovej... viac »

img
img02.06. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Je to národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Jej cieľom je podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu a uplatňovanie... viac »

img
img15.05. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS sa zaoberala konštituovaním Prezídia ZPS na nové volebné obdobie po Sneme ZPS 2007, návrhom rozpočtu na toto obdobie a rozpracovala priority v činnosti... viac »

img
img06.03. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS vyjadrila zásadný nesúhlas so schváleným zákonom o koncesionárskych poplatkoch, pretože zvyšuje finančné zaťaženie podnikania zavedením dodatočného poplatku, ktorý je de facto daňou. Zákon je diskriminačný najmä voči malým... viac »

img
img14.12. 2007  V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS sa zaoberala konštituovaním Prezídia ZPS na nové volebné obdobie po Sneme ZPS 2007, návrhom rozpočtu na toto obdobie a rozpracovala priority v činnosti ZPS na rok 2008. viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri