Novinky

img
img11.11. 2008  Projekt ZPS “Kvalitní v škole - úspešní v živote” bol za Slovenskú republiku nominovaný do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“

Úspešná realizácia projektu preukázala schopnosť ZPS prichádzať s významnými iniciatívami a projekt je hodnotený ako mimoriadne úspešný. Dôkazom toho je aj jeho nominácia do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“ za Slovenskú republiku... viac »

img
img25.10. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil v diskusnej relácii Bez lampy vo vysielaní Slovenského rozhlasu FM na tému globálnej finančnej krízy

Zdôraznil, že dnes si už len veľmi málo ľudí uvedomuje, že krízu nie je možné vyriešiť novou reguláciou a štátnymi zásahmi, keď to bola práve regulácia a štátne zásahy, ktoré ju spôsobili. Hlavnou príčinou ekonomických výkyvov, vrátane dnešnej ... viac »

img
img24.10. 2008  ZPS zorganizovalo medzinárodnú konferenciu k projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“

Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu “Kvalitní škole – úspešní v živote” pedagogickej obci a širokej verejnosti, ako aj vyhlásiť výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu spoluprácu medzi strednými školami... viac »

img
img16.10. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Členovia GR ZPS osobitne vyzdvihli založenie Krajskej rady ZPS pre Banskobystrický samosprávny kraj a následné úvodné stretnutia členov KR ZPS s predsedom samosprávneho kraja p. Murgašom a primátorom Banskej Bystrice p. Saktorom, ktoré sa uskutočnili viac »

img
img07.10. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil na 3. hearingu Konzultatívnej komisie pre priemyselné zmeny v Sofii.

Prezident ZPS sa zúčastnil na 3. hearingu Konzultatívnej komisie pre priemyselné zmeny o skúsenostiach s reštrukturalizáciou priemyslu. Vystúpil na ňom... viac »

img
img11.09. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec diskutoval v relácii STV „Večer na tému: vymožiteľnosť práva“.

Prezident ZPS v diskusii zdôraznil, že za najdoležitejšie považuje, že od r. 1989 až doteraz sa nám v SR nepodarilo pochopiť, čo to vlastne je... viac »

img
img11.09. 2008  ZPS sa spolupodieľalo na realizácii Informačných seminárov k zavedeniu Eura v spolupráci s NARMSP

V júni roku 2008 sa ZPS lektorsky spolupodieľalo na organizovaní bezplatného vzdelávania malých a stredných podnikateľov v oblasti prechodu na menu euro v rámci akcie nazvanej „EURO ROAD SHOW“, ktorú organizovala... viac »

img
img11.07. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

GR ZPS zaujala stanovisko k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky a k legislatívnym návrhom... viac »

img
img11.07. 2008  V Pálfyho paláci v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2008“

Je to národná súťaž mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne prístupy. Jej cieľom je podporiť na jednej strane chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku, ako aj kreativitu... viac »

img
img03.07. 2008  V Kalnici pri Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Členovia GR ZPS privítali rozhodnutie Európskej komisie odporučiť členstvo Slovenska v eurozóne. Zároveň sa zhodli, že zavádzanie eura by nemalo byť sprevádzané zvýšenými administratívnymi zásahmi štátu do ekonomiky, zavádzaním cenovej... viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri