Novinky

img
img12.02. 2009  TV JOJ, téma dnešnej diskusnej relácie Lampa: O kríze bez strachu.

Je kríza správou o stave kapitalizmu? Ako vznikla táto hospodárska kríza? Bude to hlboká kríza ako v 30. rokoch? Môžu vlády niečo zachrániť? viac »

img
img06.02. 2009  V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI)

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI), na ktorom sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img21.01. 2009  V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Dňa 21. 01. 2009, t. j. v stredu, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. viac »

img
img14. 01. 2009  Manifest obhajcu kapitalizmu (článok, SME)

Súčasná hospodárska kríza má veľa negatívnych dôsledkov. Jedným z nich je aj to, že sa opäť stalo módou kopnúť si do kapitalizmu. viac »

img
img07.01. 2009  Kríza: Vstupujeme do roku neistoty (analýza, Pravda)

Neistota. Tak by sa jedným slovom dal charakterizovať očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2009. viac »

img
img09. 12. 2008  V Paríži sa v dňoch 4. - 5. 12. 2008 uskutočnilo valné zhromaždenie európskej zamestnávateľskej organizácie Business Europe.

Jediným členom Business Europe zo Slovenska je Republiková únia zamestnávateľov, ktorú na valnom zhromaždení zastupoval prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img05. 12. 2008  V Bruseli sa v dňoch 3. – 4. 12. uskutočnilo plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec. V rámci rokovania EHSV vystúpil aj José Manuel Barroso, prezident Európskej komisie, ktorý členom EHSV predstavil plán komisie na obnovu dôvery v ekonomiku v Európe. viac »

img
img01.12. 2008  Prezidentom ZPS bol po šiesty raz zvolený Ján Oravec, vo svojom vystúpení na Snerme podrobne zhodnotil činnosť ZPS za predchádzajúce obdobie

Prezident ZPS vyzdvihol doplnenie regionálnych štruktúr ZPS o novovytvorenú Krajskú radu ZPS pre Vyšší územný celok Banská Bystrica. Za ďalšie podnikateľské organizácie, s ktorými ZPS najintenzívnejšie spolupracuje, označil Republikovú úniu... viac »

img
img27.11. 2008  Podnikatelia si stanovili priority na rok 2009

Presadzovanie zmeny hospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) smerom k zlepšovaniu trhového podnikateľského prostredia je jednou z priorít, ktoré schválil Snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na svojom piatkovom zasadnutí... viac »

img
img27.11. 2008  V Bratislave sa v Pálffyho paláci uskutoční Snem Združenia podnikateľov Slovenska.

Delegáti snemu schvália Správu o činnosti ZPS, Správu o hospodárení, Priority ZPS na rok 2009 a zvolia 19-člennú Generálnu radu ZPS. Generálna rada ZPS následne zvolí prezidenta... viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri