Novinky

img
img05. 12. 2008  V Bruseli sa v dňoch 3. – 4. 12. uskutočnilo plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec. V rámci rokovania EHSV vystúpil aj José Manuel Barroso, prezident Európskej komisie, ktorý členom EHSV predstavil plán komisie na obnovu dôvery v ekonomiku v Európe. viac »

img
img01.12. 2008  Prezidentom ZPS bol po šiesty raz zvolený Ján Oravec, vo svojom vystúpení na Snerme podrobne zhodnotil činnosť ZPS za predchádzajúce obdobie

Prezident ZPS vyzdvihol doplnenie regionálnych štruktúr ZPS o novovytvorenú Krajskú radu ZPS pre Vyšší územný celok Banská Bystrica. Za ďalšie podnikateľské organizácie, s ktorými ZPS najintenzívnejšie spolupracuje, označil Republikovú úniu... viac »

img
img27.11. 2008  Podnikatelia si stanovili priority na rok 2009

Presadzovanie zmeny hospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) smerom k zlepšovaniu trhového podnikateľského prostredia je jednou z priorít, ktoré schválil Snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na svojom piatkovom zasadnutí... viac »

img
img27.11. 2008  V Bratislave sa v Pálffyho paláci uskutoční Snem Združenia podnikateľov Slovenska.

Delegáti snemu schvália Správu o činnosti ZPS, Správu o hospodárení, Priority ZPS na rok 2009 a zvolia 19-člennú Generálnu radu ZPS. Generálna rada ZPS následne zvolí prezidenta... viac »

img
img14.11. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec bol v Bruseli zvolený za viceprezidenta CEA-PME

Jeho zvolenie na valnom zhromaždení tejto organizácie je na jednej strane prejavom uznania voči ZPS ako významnej a konsolidovanej organizácii... viac »

img
img13.11. 2008  Prezident ZPS sa v Európskom parlamente zúčastnil uvedenia knihy o reformách, do ktorej napísal kapitolu o zavedení rovnej dane v Slovenskej republike

Napísanie a uvedenie knihy sa uskutočnilo z iniciatívy nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung. Tá prišla s myšlienkou pripraviť publikáciu o úspešných... viac »

img
img11.11. 2008  Projekt ZPS “Kvalitní v škole - úspešní v živote” bol za Slovenskú republiku nominovaný do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“

Úspešná realizácia projektu preukázala schopnosť ZPS prichádzať s významnými iniciatívami a projekt je hodnotený ako mimoriadne úspešný. Dôkazom toho je aj jeho nominácia do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“ za Slovenskú republiku... viac »

img
img25.10. 2008  Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil v diskusnej relácii Bez lampy vo vysielaní Slovenského rozhlasu FM na tému globálnej finančnej krízy

Zdôraznil, že dnes si už len veľmi málo ľudí uvedomuje, že krízu nie je možné vyriešiť novou reguláciou a štátnymi zásahmi, keď to bola práve regulácia a štátne zásahy, ktoré ju spôsobili. Hlavnou príčinou ekonomických výkyvov, vrátane dnešnej ... viac »

img
img24.10. 2008  ZPS zorganizovalo medzinárodnú konferenciu k projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“

Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu “Kvalitní škole – úspešní v živote” pedagogickej obci a širokej verejnosti, ako aj vyhlásiť výsledky 1. ročníka súťaže o najlepšiu spoluprácu medzi strednými školami... viac »

img
img16.10. 2008  V Bratislave sa uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Členovia GR ZPS osobitne vyzdvihli založenie Krajskej rady ZPS pre Banskobystrický samosprávny kraj a následné úvodné stretnutia členov KR ZPS s predsedom samosprávneho kraja p. Murgašom a primátorom Banskej Bystrice p. Saktorom, ktoré sa uskutočnili viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri