Novinky

img
img29.06.2010  My reagujeme

Vážená redakcia, dňa 18. júna 2010 zverejnil Váš denník článok „Zákonník práce sa vráti pred rok 2006“, v ktorom jeho autorka Soňa Pacherová zásadným spôsobom prekrútila môj postoj k potrebným zmenám v Zákonníku práce tým, viac »

img
img28.06.2010  Napísali o nás

Pravda - Zákonník práce sa vráti pred rok 2006, Čína náš vzor? viac »

img
img14.06.2010  SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy viac »

img
img27.05.2010  Vláda sa pýta podnikateľov: ktorým opatrením sme zhoršili podnikateľské prostredie? Podnikatelia odpovedajú: takých opatrení je celý rad

Vláda opakovane tvrdí, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. viac »

img
img
img24.05.2010  V Bratislave sa uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Na dnešnom zasadnutí členovia Generálnej rady ZPS vyjadrili nesúhlas s opakovaným tvrdením vlády, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. viac »

img
img19.05.2010  V Bruseli zasadalo Observatórium pre vnútorný trh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Prezident ZPS diskutoval k návrhu stanoviska Observatória pre vnotorný trh na tému "Lepšia regulácia" viac »

img
img18.05.2010  2. ročník medzinárodnej konferncie Free Market Road Show (Slobodný trh na kolesách)

Prezident ZPS účastníkom panelovej dikusie na tému: "Hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať" viac »

img
img13.05.2010  Prezident ZPS bude dnes diskutovať v relácii Lampa (TV JOJ PLUS) na tému: "O kríze po roku"

Kríza - mocné slovo, ktoré rezonovalo viac ako rok vo všetkých odvetviach svetového hospodárstva a ekonomiky. viac »

img
img07.05.2010  Prezident ZPS vystúpil v Madride na 6. stretnutí organizácií občianskej spoločnosti EÚ - Latinská Amerika

Vo všetkých doterajších vystúpeniach, v diskusi, ale aj v návrhu textu spoločnej deklarácie organizácií občianskej spoločnosti EÚ a Latinskej Ameriky mi najviac chýbalo uvedenie problematiky viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri