O ZPS

ilustračný obrázok

Združenie podnikateľov Slovenska (s oficiálnou skratkou „ZPS“) je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej revolúcií“ v novembri roku 1989. ZPS sa po roku 1989 stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu, ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval.
Združenie podnikateľov Slovenska bolo založené v decembri 1989. ZPS je od 01.03.1993 členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajúcim členom organizácie, ktorá zastrešuje združenia zamestnávateľov, Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastupuje podnikateľov zamestnávajúcich cca 216 000 zamestnancov a produkujúcich významnú časť HDP na Slovensku.
Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. O vecných otázkach je ZPS pripravené rokovať s každým politickým subjektom, ktorý má reálny záujem o podporu súkromného sektora.
Združenie podnikateľov Slovenska je počas celej svojej existencie neziskovou organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť výlučne z príspevkov členov a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.
 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri