Dane a Odvody

30 rokov ZPS

1989-2019

30 rokov na strane slobodného podnikania