Novinky

Septembrové zasadnutie Generálnej rady ZPS s J. Budajom a J. Oravcom

Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Ján Budaj, minister životného prostredia SR a Ján Oravec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali na témy súvisiace s aktivitami a legislatívnymi iniciatívami MŽP SR a MH SR s dopadom na podnikateľské prostredie.

Vo štvrtok 30. septembra. 2021 sa v Bratislave uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS. Prezident ZPS ďalej oboznámil členov GR ZPS s významnými návrhmi v legislatívnom procese a následne GR ZPS prerokovala informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ.

GR ZPS sa tiež venovala otázkam súvisiacich s podmienkami uplatňovania protiepidemiologických opatrení vo firmách a právomocami zamestnávateľov v tejto súvislosti. Prezident ZPS oboznámil členov GR aj s výsledkami aktivít, na ktorých ZPS v uplynulom období participovalo – Byrokratický index 2021, Deň daňového oslobodenia 2021, Mladý inovatívny podnikateľ 2021 a tiež s aktivitami ZPS v oblasti školstva a podpory podnikateľského vzdelávania.

Pokračovala diskusia s hosťami, ktorými boli Ján Budaj, minister životného prostredia SR a Ján Oravec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR.

So štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva, J. Oravcom členovia GR diskutovali o pripravovanom Akčnom pláne na podporu rodinného podnikania  a opatreniach na zníženie regulačnej záťaže, najmä o odpočte opatrení z tzv. Kilečka, zavedení princípu "one in – one out", resp. "one in - two out" a pripravovanej Rade vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Členovia GR ZPS ocenili zavádzanie systémových nástrojov na zníženie regulačnej záťaže, no zároveň vyjadrili kritický postoj k návrhu zavedenie e-fakturácie a k obchádzaniu štandardného legislatívneho procesu cez poslanecké pozmeňovacie návrhy a prílepky.

V nadväzujúcej diskusii členovia GR ZPS poukazovali na hroziacu stratu konkurencieschopnosti v kontexte návrhov EÚ na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zaujímali sa o postoje vlády k návrhom, ktoré obsahuje klimatický balíček EÚ.

Ďalšou diskutovanou oblasťou boli aktuálne a pripravované legislatívne návrhy Ministerstva životného prostredia s dopadom na podnikateľské prostredie. Členov GR zaujala najmä informácia o pripravovaných zmenách v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie tzv. Environmental Impact Assessment (EIA). Členovia GR ZPS poukazovali na svoje skúsenosti s procesom EIA v oblasti výstavby a jeho pomalosť, ktorá má zásadný vplyv na ekonomiku konkrétnych podnikateľských projektov, ako aj konkurencieschopnosť slovenských firiem v porovnaní so zahraničnými konkurentmi. Minister Budaj predstavil v diskusii členom GR ZPS základné črty návrhu, ktorý by mal zásadne zrýchliť toto konanie a zvýšiť jeho predvídateľnosť.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach