Novinky

ilustračný obrázok

Baťovské princípy v súčasnom podnikaní


Aký podnikateľ bol Tomáš Baťa? Baťovské princípy v podnikaní sú inšpiratívnym návodom pre úspešné podnikanie aj v súčasnosti. Ako aplikovať tieto princípy a ako riadiť zamestnancov podľa úspešného Tomáša Baťu sa dozviete v ďalšej časti diskusnej relácie Poďme k veci na tému: "Baťovské princípy v súčasnom podnikaní".

Tomáš Baťa ako úspešný podnikateľ
Podnikateľské prostredie sa neustále vyvíja, avšak niektoré princípy sú neoddeliteľnou súčasťou každého úspešného podnikania. Tomáš Baťa bol inšpiratívna osobnosť nie len v podnikateľskom prostredí, ale aj v politicko-spoločenskom vnímaní celej histórie Československa. Jeho inovatívny prístup k procesom v podniku ovplyvňuje dodnes mnohých majiteľov a manažérov. Mnohí predstavitelia úspešných firiem sa riadia práve odkazom Baťu a potvrdzujú efektívnosť navrhnutých riešení, ktoré sa dajú aplikovať na podnikanie aj v dnešnej dobe bez rozdielu veľkosti a charakteru podnikania.

Jedinečnosť Baťovských princípov v podnikaní vychádza zo systematickosti a osobnej zodpovednosti každého člena firmy
Baťa presadzoval psychologický prístup ku každému zamestnancovi, preto kládol dôraz na to, aby ľudí inšpiroval. Nikdy ľudí nepovažoval za svojich zamestnancov, ale za svojich kolegov, ktorí spoločnou prácou budujú silný rodinný podnik. Na to, aby vedel ľuďom odovzdať víziu, potreboval najskôr chápať ich zmýšľanie a nastavenie, a preto často sám seba považoval viac za psychológa ako za podnikateľa. Ľudia potrebujú systém, procesy a starostlivosť na to, aby vedeli tvoriť veľké veci. Podnikanie viedol transparentným spôsobom tak, aby bolo každému jasné, ako svojou prácou vyprodukoval peniaze a za čo má vyplácanú svoju mzdu.

Úspešnosť návodov baťovských princípov na vedenie firmy sa v podnikaní využíva dodnes
O aké princípy ide a čo z nich môže šikovný podnikateľ využiť sa dozviete v nasledujúcej diskusii s názvom "Baťovské princípy v súčasnom podnikaní". Diskusiu "Poďme k veci" zo série odborných diskusií "Búranie mýtov o podnikaní" prináša Združenie podnikateľov Slovenska s moderátorom Jánom Oravcom a hosťom Gabrielou Culík Končitíkovou z Nadácie Tomáša Baťu.


 

Autor: 29.10.2018

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri