Novinky

ilustračný obrázok

V Bratislave dnes prebiehalo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska


Dňa 01. 02. 2018, t. j. vo štvrtok, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.
 
Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS a informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. GR ZPS ďalej prerokovala informáciu o projekte Byrokratický nezmysel roka 2017 ako aj informáciu  o napĺňaní priorít ZPS prostredníctvom mediálnych aktivít.
 
Hosťami zasadnutia GR ZPS boli p. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a p. Viktor Nižňanský, riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra, s ktorými členovia GR ZPS hodnotili výsledky minuloročných volieb do VÚC ako aj doterajšie fungovanie VÚC, diskutovali o kompetenciách VÚC relevantných z pohľadu podnikateľov a o budúcnosti VÚC.
 
 

Autor: 01.02.2018

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri