Novinky

ilustračný obrázok

V Bratislave dnes prebiehalo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska


Dňa 03. 10. 2017, t. j. v utorok, sa v Bratislave uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.
 
Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS a informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. Členovia GR ZPS diskutovali o mediálnej stratégií ZPS a schválila návrh memoranda o porozumení s Národným zväzom rumunských zamestnávateľov.  GR ZPS následne prerokovala aktuálnu informáciu o vysielaní pracovníkov v rámci EÚ, ďalej sa zaoberala analýzou vývoja regulačného zaťaženia v SR a informáciami z Veľvyslanectva Veľkej Británie o jej budúcom colnom usporiadaní, či dostupnosti tovarov.
 
Jedným z hlavných bodov rokovania sa stala minimálna mzda s nasledujúcimi závermi:
1. podnikatelia považujú za škandálne, že štát skokovito zvyšuje povinnú minimálnu mzdu v súkromnom sektore a sám ju pritom nedodržiava, keď 144 000 štátnych zamestnancov má tabuľkové platy nižšie ako je minimálna mzda, nehovoriac o nerešpektovaní koeficientu minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti pracovných miest pri štátnych a verejných zamestnancoch;
 
2. podnikatelia preto žiadajú vládu, aby najprv sama dodržiavala to, čo nariaďuje iným, aby si konečne urobila poriadok  v odmeňovaní štátnych zamestnancov a išla tak príkladom súkromnému sektoru;
 
3. zároveň podnikatelia považujú za nespravodlivé, že im štát zvyšuje náklady zákonom nariadeným zvyšovaním miezd a zároveň si svoje príjmy chráni už niekoľkoročným zmrazením nezdaniteľnej časti základu dane, v dôsledku čoho je minimálna mzda pre rok 2018 480 eur a nezdaniteľná časť len 316,94 eur, zatiaľ čo ešte pred piatimi rokmi sa nezdaniteľná časť základu dane približne rovnala minimálnej mzde;
 
Hosťom zasadnutia GR ZPS bol Ivan Lužica, partner spoločnosti Deloitte. V diskusii s I. Lužicom boli hlavnými témami súčasný stav podnikateľského prostredia na Slovensku, vývoj regulačného zaťaženia a reforma verejného sektora.  
 
 

Autor: 03.10.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri