Novinky

ilustračný obrázok

Hrozí, že vláda zradí naše záujmy v zahraničí


Po rokovaní predsedov vlád Slovenska, Českej republiky a Rakúska s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom pred niekoľkými týždňami oznámil slovenský premiér zásadnú zmenu postoja k návrhu smernice o vysielaní pracovníkov. Pôvodný nesúhlas zmenil na ochotu ku kompromisu. To však okamžite vyvolalo obavy, že kompromis, ktorý sa napokon na úrovni EÚ dosiahne, bude v prospech záujmov pôvodných členských krajín EÚ s vyššími mzdami a bude v neprospech Slovenska a ďalších krajín, ktoré majú v porovnaní s nimi nižšie mzdy.

Cieľom návrhu je zaviesť zásadu, podľa ktorej sa má „na rovnakom pracovnom mieste uplatňovať rovnaký spôsob odmeňovania za rovnakú prácu“. Uvedená téza ja vecne úplne pomýlená. Podľa jej logiky by sme napr. výrazne oslabili našu kritiku firiem ako Volkswagen, ktoré platia inak svojich zamestnancov v Nemecku a inak na Slovensku. Navyše, úlohou EÚ nie je regulovať výšku a spôsob odmeňovania zamestnancov, to by malo zostať na vyjednávaní zamestnancov, resp. ich zástupcov, so zamestnávateľmi.

V postoji vlády je obsiahnutý primárne a jednostranne zamestnanecký pohľad.  Podľa vlastných slov súhlasí s opatreniami, ktoré „zvýšia spravodlivé odmeňovanie vysielaných pracovníkov, najmä pri ich vysielaní z tých členských štátov, kde sú nižšie mzdy do tých, kde je odmeňovanie na vyššej úrovni.“ Existujúci rozdiel medzi mzdovými úrovňami v tzv. „starých“ a „nových“ členských krajín EÚ je jednou z mála konkurenčných výhod, ktoré nám ešte zostali. Prípadný súhlas Slovenska s návrhom smernice by preto bol zradou ekonomických záujmov slovenských firiem podnikajúcich na trhoch iných členských krajín EÚ.

V ďalšom procese analýz dopadov a formulovania finálnej pozície SR by mal byť zohľadnený aj oprávnený záujem a pohľad zamestnávateľov. Vláda SR doteraz nepredložila takmer žiadne analytické argumenty, ktoré by dokázali rozptýliť obavy zamestnávateľov zo zásadného ohrozenia ich konkurencieschopnosti v zahraničí. Vláda väčšinu slovenských firiem roky diskriminuje doma tým, že poskytuje finančné a iné stimuly pre zahraničných investorov v SR. Teraz si ich našla aj v zahraničí a chce v ich diskriminácii pokračovať aj tam. Namieste je preto dôrazná vyzýva vláde, aby k otázke vysielania zamestnancov nepristupovala jednostranne ako doteraz, ale aby oveľa viac počúvala aj obavy zamestnávateľov.

Ján Oravec, HN

Autor: 29.09.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri