Novinky

ilustračný obrázok

Združenie podnikateľov Slovenska a Národný zväz rumunských zamestnávateľov dnes v Bratislave diskutovali o spolupráci


V sídle ZPS na Cukrovej ulici v Bratislave sa dnes stretol prezident ZPS Ján Oravec so zástupcami „Národného zväzu rumunských zamestnávateľov“, prezidentom Lucianom Ioanom a predsedom výkonnej rady Florinom Balintom. Na stretnutí bol prítomný aj Adrian M. Merka, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Účastníci stretnutia si vymenili aktuálne informácie o stave ekonomiky a podnikateľského prostredia v oboch krajinách, informovali sa o hlavných aktivitách oboch organizácií a dohodli sa na ďalšej spolupráci, ktorej základom bude podpis memoranda o spolupráci, ktoré bude po schválení obidvoma stranami slávnostne podpísané v Rumunsku.


Zľava: Florin Balint, Ján Oravec, Lucian Ioan a Adrian M. Merka

Autor: 28.09.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri