Novinky

ilustračný obrázok

V Bratislave dnes zasadala Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska


Dňa 22. 06. 2017, t. j. vo štvrtok, sa v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.
 
Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS a informácie zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ. GR ZPS sa ďalej zaoberala výškou regulačného a daňového zaťaženia v SR, ktoré – aj podľa skúsenosti jednotlivých členov GR ZPS -  neustále narastá. Podnikatelia diskutovali o potrebe vniesť novú kvalitu do posudzovania návrhov zákonov a opatrení všetkých ministerstiev z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť. Vznik špecializovanej „Rady vlády pre konkurencieschopnosť“ by podľa podnikateľov mohol aspoň čiastočne prispieť k zlepšeniu posudzovania dopadov vládnych opatrení na ekonomiku.
 
Následne GR ZPS prerokovala informáciu o konzultáciách s podnikateľmi k návrhu nariadenia o európskej podnikovej štatistike, podľa ktorej príde k ďalšiemu zvýšeniu administratívneho zaťaženia podnikateľov kvôli zberu údajov pre podnikovú štatistiku. GR ZPS sa taktiež zaoberala analýzou vplyvu tzv. sociálneho balíčka na cenu práce v podmienkach SBS a podmienkami aktivácie elektronických schránok.
 
Hosťami zasadnutia GR ZPS boli p. Juraj Valachy, hlavný ekonóm Tatra banky a Ronald Ižip, člen predstavenstva a šéf analytikov TRIM Broker, s ktorými členovia GR ZPS diskutovali o postavení Slovenska a jeho ekonomiky v kontexte najnovšej polemiky jadro - mimo jadra, prvá liga - druhá liga, A skupina - B skupina.  
 
 

Autor: 22.06.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri