Novinky

ilustračný obrázok

Pomohlo by vytvorenie Rady vlády pre posúdenie konkurencieschopnosti


Výškou daňového a odvodového zaťaženia, neúmernou reguláciou zasahujúcou do aktivít podnikateľov, ako aj konkurencieschopnosťou slovenského hospodárstva sa zaoberali dnes v Bratislave členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).
      
Podnikatelia konštatovali, že stále chýbajú systémové opatrenia vlády a sľubované balíčky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa realizujú pomaly a v nedostatočnej miere. "Pri rôznych rokovaniach dostávame prísľuby a hovorí sa o desiatkach opatrení, ale v praxi sa realizujú v podstatne obmedzenom rozsahu. Podnikatelia by privítali vytvorenie akejsi Rady vlády pre posudzovanie konkurencieschopnosti, ktorej náplňou by okrem iného bolo prierezovo cez všetky odvetvia posudzovať navrhované zákony a opatrenia z pohľadu, aký budú mať vplyv na konkurenciuschopnosť Slovenska," povedal TASR po rokovaní prezident ZPS Ján Oravec.
      
Generálna rada dnes diskutovala aj s ekonomickými analytikmi o postavení Slovenska a jeho ekonomiky v kontexte najnovšej polemiky či byť v jadre alebo mimo jadra, v prvej alebo druhej lige v rámci Európskej únie a pod. Ako poznamenal v tejto súvislosti Oravec, Slovensko aj vďaka euru, ale aj členstvu prakticky vo všetkých organizáciách EÚ už v jadre je.

TASR

Autor: 22.06.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri