Novinky

ilustračný obrázok

Májový sociálny ošiaľ


Prišiel máj a s ním u nás vypukol doslova sociálny ošiaľ. Na prvomájových oslavách predseda vlády informoval verejnosť o vládnych návrhoch zmien v pracovno-právnej  oblasti. Spôsobom, ktorý je pre vládnu politiku typický. Arogantnou formou, ignorujúcou názory dotknutých, ale aj nebezpečným obsahom, ktorý má potenciál umŕtviť ekonomiku.
 
Najprv k forme. Je arogantné, keď politik obšťastňuje svojich klientov-voličov informáciami o sociálnych balíčkoch bez toho, aby predtým prekonzultoval ich dopady na ekonomiku so zamestnávateľmi, teda s tými, ktorí ich z väčšej časti majú zaplatiť. Členovia tripartity, teda miesta, kde takáto diskusia má prebiehať, neboli o takomto zámere vopred informovaní a na jej pôde neprebehla k týmto závažným návrhom žiadna diskusia. Je symptomatické, že minister práce pritom na spoločných stretnutiach s členmi tripartity viackrát zdôraznil, že vláda SR v tomto volebnom období neuvažuje o tom, že bude otvárať Zákonník práce.
 
Ak je problematická forma prezentácie najnovších vládnych návrhov, ešte problematickejší je ich obsah. Zákaz sociálneho dumpingu, teda zrovnoprávnenie miezd pracovníkov zo zahraničia s domácimi pracovníkmi, je nezmyselným útokom na konkurencieschopnosť domácich firiem. Tie tak budú čeliť dvojnásobnej diskriminácii, keďže v zahraničí ich diskriminujú podmienky vytvárané tamojšími vládami, ktoré ich pod zástierkou boja proti sociálnemu dumpingu nútia vyplácať vyššie mzdy pri cezhraničnom poskytovaní služieb.  Minimálna mzda by sa v roku 2018 mala priblížiť k sume 500 eur, pri pohľade na jej prudký rast od roku 2009 je jasné, že výdobytok sa rýchlo môže premeniť na ťažké bremeno.  Čerešničkou na torte je ale návrh na zavedenie desiatich dní pracovného voľna pre otcov po narodení dieťaťa pri poberaní 10 dňovej priemernej mzdy, ktorú zarábajú. Tento najnovší nápad z dielne Európskej komisie už stihol vyvolať zdesenie medzi zamestnávateľmi z krajín, ktoré sú ekonomicky oveľa silnejšie než Slovensko. Ľahkomyseľne si osvojovať takéto utopické návrhy v našich skromnejších podmienkach je číre bláznovstvo.
 
Je preto pochopiteľné, že reakcia zamestnávateľov na seba nenechala dlho čakať. Na spoločnej tlačovej konferencii prezentovali rozhodný nesúhlas s postupom vlády, so zverejnením vládnych návrhov bez akýchkoľvek konzultácií so sociálnymi partnermi. Súčasne poukázali na dlhý zoznam opatrení prijatých touto vládou, ktoré v poslednom období poškodili podnikateľské prostredie na Slovensku. Ak vláda SR obchádza sociálny dialóg a o závažných zmenách legislatívy nerokuje, je čas na principiálny postoj zamestnávateľov. Ak nepríde k zlepšeniu situácie, v hre je aj možnosť prerušenia ich účasti na rokovaniach tripartity. A vzhľadom k tomu, že vláda už verejne oznámila výšku minimálnej mzdy na rok 2018, rokovať s odborármi o jej výške nemá veľký zmysel. Zmysel má snaha rokovať o stanovení pevného mechanizmu na jej výpočet, ktorý by zabránil politickému rozhodovaniu o jej výške do budúcnosti.
 
Naši politici nikdy nešetrili ambíciami dobehnúť a predbehnúť Európu. Májový sociálny ošiaľ je však pretekom, v ktorom sa hrá o to, kto skôr zničí ekonomiku. Zaplačeme všetci.

Ján Oravec, .týždeň

Autor: 22.05.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri