Novinky

ilustračný obrázok

V Bratislave dnes zasadala Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska


Dňa 25. 04. 2017, t. j. v utorok, sa v Bratislave uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.
 
V prvej časti zasadnutia diskutovali členovia GR ZPS s hosťami, ministrom hospodárstva SR p. Petrom Žigom a štátnym tajomníkom MH SR p. Rastislavom Chovancom, na tému „Aktuálny stav podnikateľského prostredia a politika vlády".
 
Minister hospodárstva v úvodnom vystúpení predstavil zámer ministerstva predložiť v tomto a budúcom roku 3 balíčky po cca 30 opatrení na zlepšenie podnikania v SR a zlepšenie postavenia v rebríčku Doing Business. „V týchto dňoch ministerstvo predkladá prvých 33 opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia podnikania, druhý balíček predložíme do konca tohto roka a tretí v priebehu roka 2018", uviedol minister.
 
Štátny tajomník Chovanec ho doplnil: „Do konca roka naše ministerstvo príde aj so systémovým riešením politiky lepšej regulácie, vypracuje a predloží dokument RIA 2020, čo je úloha, ktorá nám vyplýva z programového vyhlásenia".
 
ZPS slovami prezidenta J. Oravca ponúklo ministerstvu hospodárstva „spoluprácu a partnerstvo tak pri príprave dokumentu MH SR na zavedenie systému lepšej regulácie „RIA 2020“ ako aj pri projekte „Byrokratický nezmysel roka“, ktorého je ZPS odborným garantom". 
 
Účastníci stretnutia diskutovali aj o ďalších problémoch. Prezident ZPS J. Oravec hovoril o „dvojnásobnej diskriminácii slovenských firiem, keď v zahraničí ich diskriminujú podmienky vytvárané tamojšími vládami a doma sú zase diskriminované výhodami, ktoré naša vláda poskytuje zahraničným investorom". 
 

Minister ponúkol „pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú v zahraničí, napr. pri cezhraničnom poskytovaní služieb v Rakúsku". Zároveň vyjadril pripravenosť ministerstva ústretovo obhajovať záujmy podnikateľov pri riešení ďalších problémov, s ktorými sa na ministerstvo obrátia. Účastníci stretnutia ocenili iniciatívy MH SR v poslednom období, ústretovosť i pozitívny tón, v ktorom sa niesla celá diskusia.
 
V pracovnej časti Generálna rada ZPS zobrala na vedomie informáciu o činnosti Sekretariátu GR ZPS, Prezídia GR ZPS a prezidenta ZPS od predchádzajúceho zasadnutia, informáciu o rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, informáciu o priebehu Snemu RÚZ a taktiež aktuálne informácie o legislatívnom procese. Členom GR ZPS bola predvedená aplikácia na sledovanie legislatívneho procesu „Biznis info“. 


  
 

Autor: 25.04.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri