Novinky

ilustračný obrázok

Výber predsedu bude „nie jednoduchý“


Autorom tohto výroku je premiér Fico. Vyslovil ho vo chvíli, keď oznamoval, že vláda začína hľadať nového kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A zároveň uviedol aj dôvody „nie jednoduchého“ výberu, ktorými majú byť „mimoriadne prísne“ kvalifikačné predpoklady, ktoré zákon o regulácii kladie na predsedu úradu.
 
Zákonom definované nároky na kandidáta sú prísne. Avšak z toho ako vykonával funkciu predchádzajúci predseda úradu je nad Slnko jasnejšie, že za dobrého kandidáta bude vláda považovať uchádzača, od ktorého bude môcť navyše očakávať aj spôsob výkonu funkcie podobný jeho predchodcovi.
 
Teda že v dennodennej praxi bude podriaďovať úrad a jeho rozhodovanie vôli výkonnej moci. Navonok bude pritom pokračovať v hre na formálnu nezávislosť úradu. Do regulačnej politiky úradu bude poslušne premietať ciele exekutívy, nech by v konečnom dôsledku boli akokoľvek škodlivé pre regulované subjekty či spotrebiteľov. Ak práve z toho dôvodu vznikne problém, bez problémov nechá so sebou zaobchádzať ako s handrou. Ak ani to nebude stačiť na upokojenie verejnosti, sám dobrovoľne strčí hlavu do slučky a nechá sa mediálne popraviť.
 
Áno, treba uznať, že nájsť kandidáta, ktorý bude spĺňať všetky predpoklady, naozaj nebude jednoduché. Rady prípadných záujemcov totiž preriedia nielen tie prísne kvalifikačné predpoklady napísané v zákone, ale najmä nikde nepísané, ale vládou v praxi uplatňované a dôrazne vynucované kritériá absolútnej lojálnosti a poslušnosti voči výkonnej moci.
 
Človek vôbec nemusí byť odborníkom na ľudské zdroje, aby s úspechom predvídal, že hľadanie dopadne neslávne a nevygeneruje kandidáta, ktorý by bol stelesnením odbornosti a nezávislosti, ale kandidáta, ktorý bude kráčať v šľapajach svojho predchodcu.
 
Celá záležitosť s odstúpením predchádzajúceho a hľadaním nového predsedu regulačného úradu je tak ukážkovým prípadom „špecifík“ politiky ľudských zdrojov vo verejnom sektore, odpoveďou na otázku, prečo v ňom u nás najlepší ľudia nepracovali, nepracujú a zrejme nikdy ani pracovať nebudú.
 
Pokiaľ ide o úrad samotný, od vlády bude poctivejšie, ak prestane hrať hru, ktorá jej príliš nejde, teda hru na nezávislosť.  A namiesto toho úrad radšej zruší a opäť z neho urobí odbor na ministerstve ako tomu bolo v minulosti. Bude to síce vecne úplne nesprávne, ale aspoň všetci presne budú vedieť, čo je vo veci. Vláda bude opäť neobmedzene vládnuť nad cenami energií, úrad bude všetko do poslednej bodky vykonávať. Nikto nebude musieť nič predstierať.

Ján Oravec, HN

Autor: 17.02.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri