Novinky

ilustračný obrázok

Školstvo by malo pripraviť kvalitných a flexibilných absolventov


Zásadná zmena vzdelávacieho systému, ktorá zabezpečí, aby školstvo pripravovalo kvalitných a flexibilných absolventov, ktorí budú z pohľadu zamestnávateľov disponovať potrebnými a aktuálnymi vedomosťami, je jednou z priorít Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), ktorú budú presadzovať v tomto roku.
      
Ako uviedol pre TASR prezident ZPS Ján Oravec, pôjde o to, aby absolventi škôl vedeli získané znalosti v súvislostiach a tvorivo využívať na riešenie problémov, a ktorí budú vedení k rozvíjaniu žiaducich charakterových vlastností. Podľa jeho slov nedostatok odborníkov v jednotlivých odvetviach hospodárstva sa už začína výrazne prejavovať a ak nepríde k radikálnej zmene, nevyhne sa slovenská ekonomika vážnym problémom.
      
"Neodmysliteľnou súčasťou riešenia problému dostatku pracovných síl je aj uľahčenie zamestnávania, na ktoré sú dnes uvalené absurdne vysoké dane a odvody s množstvom regulačných a administratívnych povinností. Dosiahnuť sa to dá najmä odbúraním zbytočnej administratívnej záťaže pri zamestnávaní, vrátane zníženia skokovitého nárastu byrokracie pri zamestnaní prvého zamestnanca a vrátane uľahčenia zamestnávania pracovníkov z iných krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú geograficky i zložením obyvateľstva blízke Slovensku," zdôraznil Oravec.

TASR

Autor: 03.01.2017

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri