Stanoviská ZPS v EHSV

ilustračný obrázok

  Dokumenty na stiahnutie:

Dokument Typ Veľkosť
Plenárne zasadnutie EHSV, diskusia s J. M. Barrosom, predsedom EK (22. 01. 2014) 40 kB
Prípravné stretnutie zástupcov skupiny zamestnávateľov pred zasadnutím Predsedníctva EHSV, diskusia o situácii na Ukrajine (21. 01. 2014) 40 kB
Zasadnutie Observatória EHSV pre vnútorný trh EÚ, diskusia k návrhu stanoviska: "Príprava dopadovej štúdie k implementácii smernice EÚ o službách" (06. 11. 2013) 36 kB
Zasadnutie pracovnej skupiny INT, diskusia k finančným indexom (04. 11. 2013) 38 kB
Zasadnutie skupiny G1, diskusia o súčasnom stave rokovaní o zóne voľného obchodu medzi EÚ a USA (16. 10. 2013) 36 kB
Zasadnutie Predsedníctva EHSV, diskusia na tému opatrenia aktívnej politiky trhu práce s Yvesom Letermom (15. 10. 2013) 36 kB
Zasadnutie skupiny G1, diskusia na tému: "Európsky minimálny príjem" (18. 09. 2013) 38 kB
Zasadnutie Predsedníctva EHSV, diskusia na priznanie zdravotnej neschopnosti generálnemu tajomníkovi EHSV    (17. 09. 2013) 38 kB
Zasadnutie Predsedníctva EHSV, diskusia k návrhu dokumentu: "Priority EHSV pre Pracovný program Európskej komisie na rok 2014" (11. 06. 2013) 36 kB
Prípravné stretnutie členov skupiny G1 na zasadnutie Predsedníctva EHSV (11. 06. 2013) 34 kB
Observatórium pre vnútorný trh EÚ, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Vnútorný trh EÚ - identifikácia chýbajúcich opatrení (14. 05. 2013) 36 kB
Zasadnutie skupiny G1, diskusia s prezidentom skupiny Henri Malossom (13. 02. 2013) 39 kB
Výbor pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, diskusia o akčnom pláne pre podnikanie do r. 20120 (05. 02. 2013) 36 kB
Prvé zhromaždenie malých a stredných podnikov, diskusia s Jonathanom Studleym (15. 11. 2012) 37 kB
Výbor pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, diskusia s Heinzom Zourkom (04. 09. 2013) 41 kB
Zasadnutie skupiny G1: "Región Baltského mora a podnikanie, model pre európske makroregióny" (15. 06. 2012) word 35 kB
Odborná sekcia pre dopravu, infraštruktúru a informačnú spoločnosť, vypracovanie stanoviska na tému: "Cestovná mapa v energetike do roku 2050" (29. 02. 2012) word 36 kB
Observatórium pre vnútorný trh EÚ, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Prístup k vnútornému trhu zdola a orientovaný na ľudí" (21. 12. 2011) word 37 kB
Výbor pre vonkajšie vzťahy, pracovná skupina na vypracovanie stanoviskana tému: "Úloha občianskej spoločnosti vo vzťahoch medzi EÚ a Chile" (21. 11. 2011) word 33 kB
Problém prístupu k financiám - Seminár pre mladých európskych podnikateľov (17. 11. 2011) word 36 kB
Zhrnutie úvodnej časti programu Seminára pre mladých európskych podniakteľov (16. 11. 2011) word 34 kB
Otvorenie Seminára pre mladých európskych podnikateľov v Bruseli (16. 11. 2011) word 33 kB
Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť, diskusia k prezentácii činností Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) (04. 10. 2011) word 32 kB
Výbor pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Zákon o jednotnom trhu - 12 návrhov na podporu ekonomického rastu a dôvery" (12. 09. 2011) word 28 kB
Odborná sekcia pre jedotný trh, výrobu a spotrebu, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Preskúmanie iniciatívy "Small Business Act" pre Európu" (30. 08. 2011) word 32 kB
Konzultatívna komisia pre priemyselné zmeny, pracovná skupina pre prípravu stanoviska na tému: "Spracovanie a využívanie úložísk banského a priemyselného odpadu v EÚ" (01. 04. 2011) word 40 kB
Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť, diskusi k návrhu stanoviska na tému: "Makroekonomická nerovnováha" (09. 03. 2011) word 32 kB
Observatórium pre vnútorný trh EÚ, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Smerom k vnútornému trhu EÚ" (21. 02. 2011) word 36 kB
Observatórium pre vnútorný trh EÚ, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Múdra regulácia v Európskej únii" (16. 12. 2010) word 34 kB
Plenárne zasadnutie EHSV, diskusia k stanovisku na tému: "Transatlantické vzťahy a medzinárodné presadzovanie európskeho sociálneho modelu" (21. 10. 2010) word 30 kB
Plenárne zasadnutie EHSV, diskusia k stanovisku na tému: "Tvorivosť a podnikanie: nástroje na prekonanie krízy" (15. 09. 2010) word 28 kB
Observatórium pre vnútorný trh, verejné vypočutie na tému: "Pravidlá registrácie obchodných značiek a dizajnov v EÚ" (28. 06. 2010) word 40 kB
Observatórium pre vnútorný trh, diskusia k návrhu stanoviska na tému: "Lepšia regulácia" (19. 05. 2010) word 36 kB
6. stretnutie organizácií občianskej spoločnosti EÚ-Latinská Amerika, EHSV, stanovisko k deklarácii EÚ-LA (07. 05. 2010) word 34 kB
Plenárne zasadnutie EHSV, diskusia k stanovisku na tému: "Tendencie v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti" (29. 04. 2010) word 33 kB
Konzultatívna komisia pre priemyselné zmeny, pracovná skupina pre prípravu stanoviska na tému: "Smerovanie k politike EÚ na racionalizáciu polygrafického priemyslu v Európe" (09. 03. 2010) word 37 kB
Výbor pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, verejné vypočutie na tému: "Informovanie spotrebiteľov" (01. 03. 2010) word 32 kB
Výbor pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, pracovná skupina pre vypracovanie stanoviska na tému o pilitike na ochranu hospodárskej súťaže (12. 02. 2010) word 28 kB
Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu, pracovná skupina pre prípravu stanoviska k téme transformácie modelu spotreby (08. 02. 2010) word 36 kB
Konzultatívna komisia pre priemyselné zmeny, pracovná skupina pre prípravu stanoviska k racionalizácii polygrafického priemyslu v Európe (03. 02. 2010) word 33 kB
Plenárne zasadnutie EHSV, diskusia k stanovisku na tému o zriadení štyroch nových regulačných orgánov (20. - 21. 01. 2010) word 32 kB
Zasadnutie Observatória pre vnútorný trh, diskusia k návrhu stanoviska EHSV k dokumentom Európskej komisie o lepšej regulácii (06. 01. 2010) word 36 kB
Medzinárodná konferencia EHSV a Európskej komisie: "The Baltic Sea region: The Best Place to Work and Do Business" (22. - 23. 10. 2009)  word 24 kB

 

 

Plenárne zasadnutie, diskusia k stanovisku na tému: "Výsledky summitu o zamestnanosti" (11. 06. 2009) word 29 kB
Zasadnutie Observatória pre vnútorný trh, diskusia k prezentácii zástupcov Európskej komisie: "Dostupnosť bankových účtov" (05. 05. 2009) word 32 kB
Zasadnutie pracovnej skupiny Výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť, na vypracovanie stanoviska na tému: "Transatlantické vzťahy v odvetví leteckej dopravy" (04. 05. 2009) word 30 kB
Zasadnutie Výboru pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť, diskusia na tému: "Ratingové agentúry" (26. 03. 2009) word 35 kB
Zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie stanoviska na tému: Ekologizácia námornej a riečnej dopravy (17. 12. 2008)  word 29 kB
Zasadnutie Konzultatívnej komisie pre priemyselné zmeny (8. 10. 2008)  word 33 kB
Diskusia k stanovisku z vlastnej iniciatívy na tému „Hlavné usmernenia pre služby vo všeobecnom záujme a globalizácia“ (26. 9. 2008)  word  31 kB
Diskusia k dokumentu Európskej komisie: "Jednotný trh v Európe pre 21. storočie" (17. 7. 2008)  word  26 kB
Diskusia s J. Almuniom, komisárom EÚ pre hospodársku a menovú úniu (11. 7. 2008) word 23 kB
Výbor pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a občianstvo - "Observatórium trhu práce" (16. 6. 2008) word 25 kB
Stanovisko: Pracovná skupina pre vypracovanie návrhov na zlepšenie Systému obchodovania s povolenkami na emisie skleníkových plynov (14. 5. 2008) word 23 kB
Diskusia k návrhu stanoviska "Výhody a benefity eura" (7. 5. 2008) word 28 kB
Diskusia o klimatických zmenách (17. 4. 2008) word 29 kB
Diskusia k textu spoločnej Deklarácie zamestnávateľov, zamestnancov a MVO (16. 4. 2008) word 29 kB
Stanovisko k téme Stanovisko k téme Budúcnosť jednotného trhu EÚ- jeho globalizácia (27. 2. 2008) word 25 kB
Stanovisko k téme "Finančná integrácia: prípad európskych búrz" (24. 1. 2008) word 28 kB
Stanovisko k téme : Územný princíp daňového práva a jeho vplyv na priemyselné zmeny (13. 12. 2007) word 26 kB
stanovisko k téme na Mimoriadnom stretnutí skupiny zamestnávateľov Stanovisko k téme na mimoriadnom stretnití skupiny zamestnávateľov (28. 11. 2007) word 27 kB
Stanovisko k téme daňová konkurencia (13. 11. 2007) word 26 kB
Stanovisko k téme politiky hospodárskej súťaže (30. 10. 2007) word 26 kB
Diskusia s Lászlom Kovácsom, Komisárom EÚ pre daňovú politiku a colnú úniu (8. 10. 2007) word 26 kB
Stanovisko na tému :„ Vplyv legislatívy EÚ na ochranu životného prostredia na priemyselné zmeny“ (21. 9. 2007) word 26 kB
Stanovisko k téme " Automobilový priemysel v Európe : súčasná situácia a vyhliadky" (13. 9. 2007) word 25 kB
Stanovisko k téme / Regulácie v strojárskom priemysle (19. 7. 2007) word 22 kB
Stanovisko ( poradná komisia pre priemyselné zmeny) (3. 7. 2007) word 33 kB
Stanovisko k téme : Vplyv európskych pravidiel na ochranu ŽP na priemyselné zmeny. (12. 6. 2007) word 26 kB
Stanovisko k téme ( výbor EHSV) (25. 5. 2007) word 28 kB
Návrh stanoviska k téme : Inovácie: ich dopad na priemyselné zmeny a úloha Európskej investičnej banky (8. 5. 2007) word 27 kB
EHSV vnútorný trh a spotreba (27. 2. 2007) word 25 kB
Diskusia k návrhu stanoviska k materiálu Európskej komisie (21. 2. 2007) word 38 kB
Pracovná skupina pre prípravu Stanoviska k návrhu novely smernice Európskej komisie (1. 2. 2007) word 28 kB
Zasadnutie Výboru EHSV pre hospodársku a menovú úniu. (13. 12. 2006) word 28 kB
Výbor EHSV pre vnútorný trh, výrobu a spotrebu (14. 11. 2006) word 28 kB
Stanovisko k akceleracii zavadzania eGovernmentu (24. 7. 2006) word 30 kB
Stanovisko k budúcnosti služieb vo verejnom záujme (7. 6. 2006) word 26 kB
Stanovisko k regulácii konkurencie a ochrane spotrebiteľa (27. 3. 2006) word 26 kB
Stanovisko k právnemu rámcu EU pre ochranu spotrebiteľa (27. 3. 2006) word 26 kB
Stanovsko o rizikovom kapitáli s prezidentom EIB Maystadtom (24. 2. 2006) word 26 kB
Stanovsko o (ne)liberalizácii služieb v EÚ s eurokomisárom McCreevym (21. 2. 2006) word 26 kB
Stanovisko o (ne)konkurencieschopnosti EÚ s eurokomisárom Almuniom (15. 2. 2006) word 28 kB
Zasadnutie Výboru EHSV pre hospodársku a menovú úniu_ (13_ 12_ 2006) .doc word 28 kB
Výbor EHSV pre vnútorný trh, výrobu a spotrebu (14_ 11_ 2006).doc word 28 kB
Stanovsko o rizikovom kapitáli s prezidentom EIB Maystadtom (24_ 2_ 2006).doc word 26 kB
Stanovsko o (ne)liberalizácii služieb v EÚ s eurokomisárom McCreevym (21_ 2_ 2006) .doc word 28 kB
Stanovisko o protimonopolnej politike EÚ (19_ 12_ 2005) .doc word 28 kB
Stanovisko o (ne)konkurencieschopnosti EÚ s eurokomisárom Almuniom (15_ 2_ 2006).doc word 28 kB
Stanovisko k vystúpeniu zástupcu Európskeho investičného fondu (23_ 6_ 2005).doc word 25 kB
Stanovisko k právnemu rámcu EU pre ochranu spotrebiteľa (27_ 3_ 2006).doc word 26 kB
Stanovisko k dokumentu „Nové členské štáty EÚ a všeobecné smernice hospodárskej politiky“ (16_ 2_ 2005).doc word 25 kB
Stanovisko k budúcnosti služieb vo verejnom záujme (7_ 6_ 2006) .doc word 33 kB
Stanovisko k akceleracii zavadzania eGovernmentu (24_ 7_ 2006).doc word 30 kB
Sociálna politika a vnútrozemská lodná doprava (15_ 6_ 2005).doc word 25 kB
O vzťahu medzi výškou daní a prosperitou (3_ 6_ 2004).doc word 25 kB
O trvalo udržateľnom rozvoji_ (2_ 6_ 2004).doc word 21 kB
O stereotypoch v diskusiách o zaostávaní Európy za USA a prioritách Lisabonskej stratégie (19_ 7_ 2004).doc word 35 kB
O sociálnej kohézii (8_ 6_ 2004).doc word 29 kB
O príliš kompromisných postojoch zamestnávateľov v ECOSOC-u (19_ 7_ 2004).doc word 22 kB
O politike na ochranu spotrebiteľa (8_ 9_ 2004).doc word 25 kB
O nesprávnom postoji k nízkonákladovým leteckým spoločnostiam (19_ 7_ 2004).doc word 22 kB
O najlepšom spôsobe ochrany záujmov malých a stredných podnikov (19_ 7_ 2004).doc word 21 kB

 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri