Stanoviská ZPS

ilustračný obrázok

  Dokumenty na stiahnutie:

Dokument Typ Veľkosť
Stanovisko ZPS k schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 (05. 12. 2014) 136 kB
Stanovisko ZPS k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 (04. 12. 2013) 138 kB
Stanovisko prezidenta ZPS k eurovalu a tzv. európskej vláde (21. 08. 2011) word 137 kB
Stanovisko prezidenta ZPS k  daňovo-odvodovej reforme (21. 08. 2011) word 131 kB
Stanovisko prezidenta ZPS k novele Zákonníka práce (14. 07. 2011) word 132 kB
Stanovisko ZPS k odvodovej reforme (14. 04. 2011) word 136 kB
Stanovisko ZPS k návrhu novely zákona o ochrane osobných údajov (11. 02. 2011) word 36 kB
Stanovisko ZPS k schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2011 (11. 12. 2010) word 128 kB
Stanovisko ZPS a SŽZ k rozhodnutiu vlády pripraviť návrh na likvidáciu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania     (01. 10. 2010) word 165 kB
Stanovisko ZPS k poskytnutiu pôžičky Grécku (25. 04. 2010) word 40 kB
Stanovisko ZPS k schválenému rozpočtu verejnej správy na r. 2010 word 36 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o strategických podnikoch (02. 11. 2009) word 41 kB
Slovenska k návrhu legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (27. 6. 2008)  word 127 kB
Stanovisko Združenia podnikateľov  word  127 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona: Trestný zákon v znení neskorších predpisov (23. 6. 2008)  word  127 kB
Stanovisko ZPS k 1. máju (5. 5. 2008) word 36 kB
Návrhy Združenia podnikateľov Slovenska na zmeny v oblasti daní (31. 3. 2008) word 99 kB
Pripomienky ZPS ku Koncepcii reformy daňovej a colnej správy (18. 3. 2008) word 32 kB
Stanovisko ZPS k materiálom MHSR (14. 3. 2008) word 32 kB
Stanovisko ZPS k materiálom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (22. 1. 2008) word 42 kB
Stanovisko ZPS k Deklarácii o zavedení Eura Stanovisko ZPS k Deklarácii o prijatíí Eura (21. 1. 2008) word 42 kB
Stanovisko ZPS k zákonu o kocesionárskych poplatkoch (18. 1. 2008) word 27 kB
Stanovisko k materiálom Rady MH pre PP (19. 12. 2007) word 47 kB
Stanovisko ZPS k schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2008 (5. 12. 2007) word 34 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o registračnej pokladnici (3. 12. 2007) word 40 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o koncesionárskych poplatkoch (27. 9. 2007) word 28 kB
Stanovisko ZPS k návrhu novely Trestného zákona (27. 9. 2007) word 35 kB
Stanovisko ZPS k návrhu novely Zákona o dani z príjmov (18. 9. 2007) word 29 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o sociálnom poistení (24. 7. 2007) word 29 kB
Stanovisko ZPS k schválenej novele ZP (29. 6. 2007) word 45 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o živnostenskom podnikaní (6. 3. 2007) word 51 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o zdravotnom poistení (28. 2. 2007) word 55 kB
Spoločné vyhlásenie živnostenských organizácií (28. 2. 2007) word 96 kB
Stanovisko ZPS k návrhu novely Zákonníka práce (26. 2. 2007) word 65 kB
Stanovisko ZPS k návrhu zákona o zdravotných poisťovniach (22. 2. 2007) word 48 kB
Stanovisko ZPS k schválenému RVS (13. 10. 2006) word 35 kB
Stanovisko ZPS k návrhu PVV (8. 8. 2006) word 45 kB

 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri